Bedrog & Manipulatie

“Hugo de Jonge erkende deze week tijdens de persconferentie openlijk dat deze tijdelijke opening van het nachtleven wel ervoor gezorgd heeft dat er een groot aantal jongeren over de streep getrokken zijn om zich te laten vaccineren.”

Citaat uit 2021: The Summer of Love 2.0 Vrouwen voor Vrijheid 12 juli 2021

Afbeelding Isa Kriens, De Kleine Activist

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Bedrog & Manipulatie

Het Griekse Alfabet

ofdletterKleine letterNaamUitspraak
Ααάλφαalfa
Βββήταbéta
Γγγάμαgamma
Δδδέλταdelta
Εεέψιλονepsilon
Ζζζήταdzeta
Ηηήταeta
Θθθήταtheta
Ιιγιώταiota
Κκκάπαkappa
Λλλάμδαlambda
Μμμιmu
Νννιnu
Ξξξιksi
Οοόμικρονomikron
Πππιpi
Ρρροrho
Σσ, ςσίγμαsigma
Ττταυtau
Υυύψιλονupsilon
Φφφιphi
Χχχιchi
Ψψψιpsi
Ωωωμέγαomega
Geplaatst in Varianten, zelfstandig nadenken | Reacties uitgeschakeld voor Het Griekse Alfabet

Coronaschandaal

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

Citaat van Reiner Fuellmich is advocaat die een grootscheepse zaak gaat beginnen tegen de daders van de coronacrisis.

Meer volgt nog.

Geplaatst in Bevrijding, Mensenrechten | Reacties uitgeschakeld voor Coronaschandaal

Mensenrechten

Luister HIER naar de ‘The Declaration of Human Rights’ via de Concertzender in het programma Dreamscenes van 12 juli 2020.

Artikel 3 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4 – Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5 – Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 19 – Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20 – Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Wij mogen nooit onderworpen aan marteling, al lijkt die nog zo ‘onschuldig’. Mondkapjesplicht, 1,5 meter, sociale distantie, e.d. zijn een vorm van marteling. Alle opgelegde gedragingen, ‘beschermingsmiddelen’ (tegen wat eigenlijk?), kleding en zo voort, experimenten, zoals mondkapjesplicht, verplicht testen, verplichte quarantaine en vaccinatie zijn in strijd met het mensenrechtenverdrag en de Neurenbergcode.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Mensenrechten

Even wat anders…


Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Even wat anders…

Nederland is verworden tot een bananenrepubliek

“Er is geen rechtsgang meer waarbij waarheidsvinding en rechtvaardigheid centraal staat. In plaats daarvan worden er politieke belangen behartigd door de rechtsprekende macht.”

Volgens Viruswaanzin.nl in een van de nieuwsbrieven.

Een bananenrepubliek is een land dat corrupt is. “Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.” Bron: Wikipedia.

Viruswaanzin, de actiegroep die strijdt om de lockdownmaatregelen in Nederland direct en geheel afgeschaft te krijgen is van mening dat er rechtsongelijkheid bestaat wat het demonstratierecht betreft. Het grondrecht om te mogen demonstreren in deze tijd met noodverordeningen die manifestaties verbiedt, werd op de proef gesteld toen op 1 juni het in Amsterdam mogelijk bleek te zijn om een grote demonstratie van duizenden mensen te houden. De massabetoging op de Dam van Black Lives Matter toonde aan dat het mogelijk is om toch grote manifestaties te houden en dat het demonstratierecht overeind blijft, al kan er idealiter niet aan de anderhalvemeternorm gehouden worden.

Bij Viruswaanzin steekt het enorm dat elke poging om te demonstreren de acties door de overheid verboden werden. De grote demonstratie van 21 juni op het Malieveld in Den Haag kon geen doorgang vinden, ondanks de goede afspraken met de politie en de nodige aanpassingen die gedaan werden om te kunnen voldoen aan de regels die golden binnen de noodverordeningen. Een tweede poging om op 28 juni opnieuw te demonstreren liep helaas op een verbod uit.

Het is iedereen gegund, zoals Black Lives Matter die voor een goede zaak strijden, gebruik te maken van grondrechten, maar er mag niet met twee maten gemeten worden door de overheid of de rechterlijke macht, zoals dat nu het geval is. Viruswaanzin vindt dat Nederland om die reden afgegleden is naar een bananenrepubliek, waar andere belangen spelen dan de democratische rechtsgang. De actiegroep riep afgelopen zondag op om bij de rechtbanken bananen te leggen om duidelijk te maken dat men vreest dat er willekeur bestaat al het om grondrechten gaat.

De foto’s laten een sfeerimpressie zien van de actie bij de rechtbank te Nijmegen.

Geplaatst in Bevrijding, Mooiere Wereld, Nijmegen, Politiestaat, zelfstandig nadenken | Reacties uitgeschakeld voor Nederland is verworden tot een bananenrepubliek

75 Jaar Bevrijding wordt in de kiem gesmoord

Op de achtergrond van het gele bordje ziet u ‘De Oversteek’, een brug die symbool staat voor de bevrijding van Nijmegen op 21 september 1944. De 75-jarige bevrijding werd vorig jaar gevierd op en rond deze brug. Dagelijks lopen veteranen de zogenaamde Sunset March om de oversteek, een onderdeel van Operatie Market Garden te herdenken. Wandelaars kunnen zich op het tijdstip van de zonsondergang bij het begin van de brug melden en meelopen naar het herdenkingsmonument aan de overzijde van de Waal.

De gemeente Nijmegen vond het nodig om middels een geel bordje ‘meelopers’ ervan te weerhouden om in verband met ‘corona’ deel te nemen aan de Sunset March. Gelukkig zag ik kort geleden dat er ‘meelopers’ waren die zich verzameld hadden bij de veteraan van die avond. Deze mensen lieten zich niet betuttelen en weerhouden om nota bene in het jaar dat ons land 75 jaar ‘bevrijd’ is dat feit te gedenken. Juist nu belangrijk, omdat we massaal in een totalitair systeem terecht gekomen zijn en het goed is dat we ons herinneren en beseffen dat vrijheid een groot goed is. Het is de cynische werkelijkheid van de gemeente Nijmegen om de herdenking van de ‘bevrijding’ in de kiem te smoren, wetende dat de stad kapot gebombardeerd uit de oorlog kwam en veel slachtoffers telde.

Geplaatst in Bevrijding, Nijmegen, Vernietiging in vredestijd, Werkelijkheid, zelfstandig nadenken | Reacties uitgeschakeld voor 75 Jaar Bevrijding wordt in de kiem gesmoord

Gratis Diertjes

Geplaatst in Werkelijkheid | Reacties uitgeschakeld voor Gratis Diertjes

Lieve kinderen wij missen jullie!

Lieve kinderen wij missen jullie

Deze hartenkreet is te lezen op de gevel van ‘De Muze’ een openbare lagere school in Nijmegen oost. Deze school moest helaas net zoals alle andere scholen gesloten worden, omdat men bij de rijksoverheid in de veronderstelling is dat het sluiten van scholen bijdraagt aan de bestrijding van een virusziekte waar kinderen niet ziek van worden. Wel van een griep, 20 tot 30% van de leerlingen zit dan thuis te snotteren en te zweten, maar dat lijkt dan geen probleem te zijn. Het RIVM adviseerde om de scholen open te houden. Zo staat hierover in de Volkskrant van 8 april te lezen:

“De sluiting van de scholen is onder druk tot stand gekomen, dat gaf Rutte ruiterlijk toe. Ik vond dat democratisch geen goede zet. Het was de oproep van de Federatie Medisch Specialisten die de doorslag gaf.”

Een citaat afkomstig uit een interview met filosofe Marli Huijer. Bron: Heiligt het doel de middelen?

Geplaatst in Aandacht, Werkelijkheid | Reacties uitgeschakeld voor Lieve kinderen wij missen jullie!

De verpletterende werkelijkheid

Toen ik eergisteren met mijn fiets door de Groesbeekse dwarsweg  reed, voelde ik terstond een koude rilling door mijn gehele lijf gaan. Ik kon de woorden voor dit gevoel, deze ervaring niet zo gauw vinden.

Thuis zag ik een boek van Maarten Biesheuvel met de juiste titel zo bleek later, in de kast staan en ik wist direct hoe ik mijn gevoel  in woorden moest uitdrukken, maar al kan het nooit precies deze ervaring omschrijven. De verpletterende werkelijkheid.  Het is de titel van de verhalenbundel die in 1979 verscheen.

De enige echte werkelijkheidservaring komt als een windvlaag over je heen en zet je neer in een andere wereld dan de dagelijkse routinewerkelijkheid.  Deze werkelijkheid overkomt je en is dan zo echt dat het bijna niet echt kan zijn. De werkelijkheid is zo confronterend soms, dat het zichzelf buiten de werkelijkheid plaatst.

Ik voelde mij overdonderd met dat gevoel van werkelijkheid binnen een paar tellen toen ik de genoemde straat bereikte. Overal zag ik witte ballonnen.

Aan auto’s, ballonnen aan tuinhekjes, aan boomstammen vastgebonden, aan fietsenstandaards, een zee van wuivende witte ballonnen.

Ook in de straten die op de dwarsweg aansluiten hingen ballonnen licht deinend op de golven van de wind. Een man verdeelde ballonnen en ik vroeg hem naar de betekenis van dit tafereel.

“Een begrafenis”, was zijn antwoord. De auto met de overledene zou door de zee van ballonnen rijden, zijnde een afscheidsceremonie voor de buurt georganiseerd, omdat het gezien de nationale crisisomstandigheden onmogelijk zou zijn om een gewone begrafenis te houden.

Diep onder de indruk fietste ik nog eens door de straat en ik weet nu dat de verpletterende werkelijkheid ook met mij te maken had, met mijn moeder, met het verlies van haar, kort geleden, vorige maand nog.

Zie ook De werkelijkheid van de Wereld

Geplaatst in Werkelijkheid | Reacties uitgeschakeld voor De verpletterende werkelijkheid