Libroj

Boeken

Voor overname van artikelen en ander materiaal zie:

Aŭtorarajto Mia Propra Verko/VAZNak/Laborgrupo Kritikaj Spiritoj (Auteursrecht Mijn Eigen Werk/VAZNaK/Werkgroep Kritische Geesten)

Overname van tekst, foto’s en ander materiaal zonder toestemming is verboden! Alle rechten voorbehouden!

© Culturele Verschijnselen 2022

Literaire terugblik

Een uitgave. Het klassieke sprookje, door beroemde mensen herverteld.  Het boek is gemaakt voor The Starbright Foundation, een instelling voor ernstig zieke kinderen. De voorzitter van deze organisatie is Steven Spielberg.

Het werk is een uitgave van LEMNISCAAT VASSALLUCCI, 1998, en is vertaald door Mireille Vroege.

Maar nu het sprookje. Dat gaat als VOLGT.

In maart van dit jaar werd eens gesuggereerd dat wij nu ons in dit sprookje bevinden. Het volk kijkt vol verbazing naar de grote en plotselinge veranderingen, omdat er een pandemie gaande zou zijn. Wat ontstaat is verwarring, angst en ook twijfel. Men weet niet wat er precies  gebeurt, ziet het aan en het lijkt alsof we in een andere werkelijkheid terecht gekomen zijn. Ziet men, wat ik zie, niemand zegt het. Ik ook niet, maar denk het wel, mijn intuïtie zegt het. Mijn ingeving is al vrij snel dat ‘het niet deugt’. Ik denk dat in april was, toen ik in de HEMA stond en re grote onrust heerste. De winkel werd plotseling aangepast aan iets dat toen al ‘Het Nieuwe Normaal’ werd genoemd. Ik mocht niet meer dichtbij de kassa komen, er stond een kast voor, zodat ik op die manier gedwongen werd om afstand te houden. Ik stond eerst nog in de rij en aanschouwde het geheel. Ik zei tegen een vrouw voor mij in de rij dat ik het gevoel had dat wij ‘belazerd’ werden. Zij beaamde dit met een eenvoudig “dat is ook zo” en ik zag dat zij het meende.  Wellicht door de chaotische sfeer dat ik juist dan geprikkeld word om tot inzicht te komen. Er doorheen kijken.

Ik zie dat de keizer geen kleren aan heeft, ik roep het niet, niemand roept het. Waar is dat kind die het durft te roepen? Denkt u daar maar zelf over na. Ook interessant in dit geval is mijn artikel over de afgelopen tijd, waarin ik de gebeurtenissen omtrent de crisis die ik meer in de serie Kuifjealbums wil plaatsen, bij mijn intuïtie begint. Het Kuifjealbum heeft als titel meegekregen ‘Kuifje en Het Geheimzinnige Virus’.

De Verpletterende werkelijkheid

De verpletterende werkelijkheid duurt voort. De werkelijkheid van een overgang, daar lijkt het nu heel erg op, naar een nieuw tijdperk. Het is niet het Antropoceen waar ik op doel. Het is geen New Age. Het kan nog alle kanten op.

‘De verpletterende werkelijkheid’, de titel van  het boek van Maarten Biesheuvel kon mijn gevoel beschrijven zoals in het fotoartikel op de hoofdpagina.

Dit boek van Maarten (J.M.A) Biesheuvel, een van mijn lievelingsschrijvers, las ik vrij recent. De verhalen gaan over telkens een mens in zijn eenzaamheid, angst en buitenstaander van de samenleving. De schrijver overleed op 30 juli.

Komen wij in een Nieuwe Werkelijkheid terecht en is deze crisis die eind februari begon en als aanleiding had dat er een allesvernietigend virus de wereld zou teisteren, een overgangsperiode? Is er nu in een half jaar tijd een grote opmars gaande van een groeiend bewust zijn? Gaan alle duizenden vrijheidsacties op de wereld ook niet over de wens om echt iets te gaan veranderen? Helpt deze crisis ons? Heeft deze crisis onbedoelde gunstige bijeffecten? Spoedig komen we het te weten. Het is nu tijd voor een literaire terugblik.

Waar zijn we in terecht gekomen? In en gevaarlijk spel, een experiment van strenge maatregelen en versoepelingen die elkaar telkens afwisselen?

Worden wij gegijzeld? Worden wij een eindeloze dictatuur ingeloodst?

In het boek ‘Gijzeling’ van Rom Molemaker spelen Jeroen en zijn zus Edith de hoofdrol. Met hun ouders brengen zij hun zomer op een eiland door. De zonnige vakantie wordt al snel een nachtmerie als blijkt dat de bevolking van het eiland onderdrukt wordt door een dictatoriaal regime.

Het boek is bij Wolters-Noordhoff Groningen in de serie ‘Jonge Lijsters’ in 2007 uitgegeven; ISBN 9789 001 555 283. 

Al eerder verschenen IN 2003 bij Uitgeverij Van Holkema & warendorf/Unieboek BV Houten; ISBN 9789 001 557 188.

De auteur Alexander Lenard  (* Budapest (Hongarije)  9 maart 2010 – † Dona Emma (Brazilie) 13 april 1972) vestigde zich in Brazilie als arts onder een groep Duitse-Russische kolonisten. De arts vertelt zijn ervaringen in deze pocket uitgegeven bij Prisma Boeken Utrecht/Antwerpen, oorspronkelijk in 1965 bij Het Spectrum. 

Helaas maakt het heden ten dage niet zo veel meer uit om naar een ander land te vluchten, bijna overal bevindt zich dezelfde crisis, hetzelfde beeld, dezelfde wetten, dezelfde maatregelen. Het fantoomvirus globaliseert mee, compleet met dezelfde regels, inperkingen en absurditeiten.

 

 

Drie nieuwe Boekenkastjes gesignaleerd

Enkele weken geleden zag ik dat in de Gorisstraat de minibieb geheel verdwenen was. Totaal gesloopt. Jammer, maar ook begrijpelijk, want volgens mij werd het daar veel te vochtig in dat kastje en was het ook zo propvol, dat het ondoenlijk was om nog een eervol bestaan te hebben. Maar sinds een paar dagen staat er op dezelfde plek een geheel nieuw kastje. Maar zonder deurtjes. Die zaten er eerst wel, maar zijn nu verdwenen, kennelijk in onderhoud. Want nu zit er een uitgeknipte vuilniszak voor de boeken.

Wordt vervolgd.

 

Al een tijdje zocht ik naar een boek over edelstenen dat uitgebreide informatie verschaft over mineralen en gesteenten dat meer is dan een gids met zeer beknopte beschrijvingen en vermeende geneeskrachtige werkingen. Een tijd geleden vond ik bij een kringloopwinkel in de curiosakast het boek waarvan u de voorzijde afgebeeld ziet staan. Het is een fraai boekje, wel wat slordig gebonden. Het is voorzien van 115 kleurenfoto’s met 148 afbeldingen en telt volgens de inhoudsopgave meer dan 256 pagina’s. Hoeveel exact is niet te zeggen, omdat in dit exemplaar een fout geslopen is bij het bindwerk. Na het mineraalregister dat niet volledig is, volgen opnieuw de pagina’s 225 t.m. 235 en daarna weer het mineraalregister dat ook weer niet verder dan ‘Diamant’ vermeldt met enkele eigenschappen zoals hardheid en uiterlijk van de steen.

Loodglans met zinkblende en gelige kalkspaat. Afbeelding pagina 11.

 

Zwavelkristallen met een sfenoidische habitus, op een ondergrond van kalkspaat. Afbeelding pagina 16.

EDELE STENEN verscheen in 1965 onder de titel  ‘EDLE STEINE’ geschreven door dr. Rudolf Metz met afbeeldingen en foto’s van Arnold E. Fanck. Het werk werd uitgegeven bij Chr. Belser Verlag Stuttgart en in 1967 in vertaling door Joost Quakernaat bij N.V. Gebr. Zomer  & KeuningsUigeversmaatschappij Wageningen.

BOEKENWEEK 1940

De negende Boekenweek werd gehouden van 2 tot 9 maart 1940. Het boekenweekgeschenk omvat drie novellen. De auteurs zijn Egbert Eewijck met ‘De getuige’, Jan Campert met ‘Deez’ kleine hand’ en M. Vasalis met ‘Onweer’. De bundel wordt ingeleid met een woord vooraf door Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland.  Het boek trof ik aan bij Books 4 Life in Nijmegen. Op 7 maart aanstaande begint de 85ste Boekenweek met als thema ‘Rebellen en dwarsdenkers’. Bestaan die eigenlijk nog? Ik hoop daar in de Week der Boeken achter te komen.

—————————————————————————————————————-

In de curiosakast van Stichting Overal vond ik een mooi gebonden boek over de lopende band. Op het titelblad staat dat dit boek “een bijdrage tot het verkrijgen van meer kennis over doel en gebruik van de lopende band bij de massaproductie” is. Het boek DE LOPENDE BAND is geschreven door A de Jong en is v erschenen in de Succes-Efficiency-Bibliotheek en een uitgave van N.V. MAANDBLAD SUCCES-’s GRAVENHAGE -GENT.  Het boek dat waarschijnlijk uit  begin jaren 50 stamt (gezien de vermelding dat Nederland 10 miljoen inwoners heeft), vertelt in het eerste hoofdstuk over het ontstaan van de lopende band en gaat daarna verder over de constructie, voorbereidingen, de start, enzovoort. Het ideaal van de lopende band wordt uitvoerig beschreven en de noodzakelijkheid van zo’n systeem wordt in dit boek bijna als een vanzelfsprekenheid, bijna als iets natuurlijks besproken. Lang leve de lopende band!

Stichting Overal in Nijmegen is een kringloopwinkel zonder winstoogmerk en zoals zij zelf zeggen kiezen zij de kant van mensen in onderdrukte en kansarme posities: mensen zonder betaalde baan, bevrijdingsbewegingen, vrouwen in ontwikkelingslanden, vluchtelingen etcetera. De stichting waar alleen vrijwilligers werken heeft twee hoofddoelstellingen: het ondersteun van projecten en het stimuleren van hergebruik. En ik citeer: “Tenslotte willen we mensen met een relatief laag inkomen een mogelijkheid bieden om voor weinig geld redelijke spullen te kopen. Met het oog hierop worden de prijzen van onze spullen met opzet laag gehouden.”

De winkel heeft ook een goed gesorteerde boekenenafdeling met romans, foto- en kunstboeken, strips en curiosa. De laatste categorie bevat antiquarische uitgaven die opvallen door hun zorgvuldige vormgeving en bindwerk. Een voorbeeld van wat men daar kan aantreffen is het boek ‘Sterren glanzen over de Puszta’ van Julianna van Zsigray. De roman speelt zich  af in het vooroorlogse Hongarije, in de tijd dat de Hongaarse Puszta nog ver achter bleef met de ‘moderne tijd’. Van deze romantiek is heden ten dage niets meer over en leeft nog slechts voort in folklore om de toeristen te behagen. Maar wie enigszins in de sfeer van het oude Hongarije wil ronddwalen kan met dit boek aardig uit de voeten komen. Een jonge vrouw Katalin reist door Europa en haar geboortestreek om de de man die haar lief heeft te ontvluchten. De zielsconflicten die dit levensavontuur met zich meebrengt leiden uiteindelijk tot een dramatische climax. Het werk is voorzien van veel fraaie illustraties en vertaald door J. Aumon en werd uitgegeven bij Ad. M. C. Stok, Zuid-Hollandse Uitgevers Maatschappij te Den Haag. Het jaartal van verschijnen is onbekend.

In de kast met fotoboeken vond ik een boek dat net zo goed bij de curiosa had kunnen staan als is het nog lang geen antiquarisch exemplaar. Het is een jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van de  Sovjetunie.

Dit boek verscheen in 1972, de periode van Leonid Brezjnev die van 1964 tot 1982 secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjetunie was. Het boek vormt een sterk staaltje propaganda.

Congres Communistische Partij

50 jaar Sovjetunie staat voor 50 jaar vrijheid en gelijkheid. Als je het boek doorbladert, dan tref je niets anders dan vooruitgang, geluk, bevrijding, werklust, vriendschap en vrede. De arbeiders, boeren en soldaten werken gezamenlijk aan de heilstaat. Iedereen heeft plezier en techniek en de verkenning van de ruimte buiten de aarde laat zien dat de USSR naar de toekomst kijkt. Een unie met cultuur en gratis onderwijs. En zo voort.

Schutblad

Fascinerende foto’s en teksten naast het Russisch ook in het Engels, Frans, Duits en Spaans treft men in dit boek aan.

Een monumentje voor de lezeres onder de voordeur van een boekwinkel

 

De Lezeres mag gezien worden…

 

Je mag niet over schrijvers heenlopen!

2 x 2 = 5

Wie denkt dat het rekensommetje op deze boekomslag niet klopt,  kan op pagina 65 van het boek met  2 x 2 = 5 MERKWAARDIGE UITKOMSTEN VAN CIJFER- EN GETALLENCOMBINATIES als titel een redenatie vinden waarin uitgelegd wordt dat het wèl klopt. Het boek is samengesteld door A.P. van Leeuwen en het verscheen in de tweede druk, waarschijnlijk in 1940. Het boek dat o.a. rekenkundige raadsels, goocheltoeren met cijfers en paradoxen, sofismen en vraagstukken met een verborgen fout bevat, werd uitgegeven bij H.W.J. Becht te Amsterdam.

Aad Petrus van Leeuwen (1905-1987) was journalist en sportverslaggever. Hij schreef een aantal o.a.puzzelboeken die bij dezelfde uitgeverij gepubliceerd werden als ‘2 x 2=5’.

Al weer een tijd geleden fietste ik langs één van de vier kastjes in Ubbergen-Beek en vond daar, om precies te zijn, aan de Parallelweg drie boekjes uitgevoerd in een mooie vormgeving en alle drie voorzien van een oudeboekengeur. Lekker muf. De eerste is een gids van de Hortus Botanicus  Leiden en bevat prachtige zwartwit foto’s. Achter in het gidsje is een opgevouwd vel geplakt, dat aan beide zijden een plattegrond weergeeft, de eerste uit 1974  en op de achterzijde die uit 1611. De gids vertelt de geschiedenis van de tuin en behandelt in enkele hoofdstukken de belangrijkste specialiteiten van de hortus.

Achterzijde van het gidsje. De foto is een voorbeeld van de hoogwaardige kwaliteit van de afbeeldingen.

De gids is uitgegeven bij de Hortus Botanicus der Rijksuniversiteit te Leiden, voorjaar 1974. ISBN onbekend.

Het tweede boek uit het kastje heeft nog een sterkere geur dan de gids hierboven beschreven. Het boek ‘Beste Bijen hoe leer ik jullie kennen – cursusboek voor de moderne bijenteelt’ verscheen in 1978 met een voorwoord van J.J. Speelziek, waarschijnlijk de samensteller van dit cursusboek.

Ook heel aardig dat er in het boek twee folders achtergelaten zijn:

Anatomie bijenkoningin

Ook een bij beschikt over hersenen en een vrij ingewikkeld spijsverteringsstelsel. Zo te zien is de koningin een wezen dat vrij ingenieus gebouwd is. Bijentaal blijkt uit recente onderzoeken nogal complex te zijn, al ‘spreekt’ de bij niet met woorden maar met een geursysteem. Ook zijn bijen in staat om elkaar signalen door te geven door middel van dansjes. Dit boekje geeft een uitgebreid overzicht over alle aspecten die met het bijen houden en het leven van de bij te maken hebben.

Het derde boek dat ik in hetzelfde kastje aantrof en tevens besmet is met de boekengeur is een zeer aardige tentoonstellingsbrochure van het Natuurmuseum Nijmegen, thans opgegaan in Museum Bastei aan de Waalkade. De gids ‘Het Rijk te kijk’ verscheen in 1989 met tekst en tekeningen van Marjolein Spitteler. Het boekje behandelt het ontstaan van het landschap rond Nijmegen (het Rijk) en gaat daarbij zeer diep in het verleden tot ontstaan van van het heelal, de zogenaamde ‘oerknal’. Een heel mooie plaat uit het boek laat zien hoe de samenstelster van dit boek zich de oorsprong van het heelal voorstelt:

In het bijschrift staat dat het heelal 10 miljard jaar geleden ontstaan is. Dit is onjuist. Vermoedelijk, en daar gaat men nu van uit is de leeftijd van het heelal ca. 13,6 miljard jaar oud. Volgens Chriet Titulaer is het heelal zelfs 15 miljard jaar oud. Hij schrijft dat in zijn boek op pagina 31 van ‘Leven op andere planeten’ uit 1976. Het gaat misschien wat ver om de oerknal, wanneer deze ook heeft plaatsgevonden, in verband te brengen  met de onstaansgeschiedenis van Het Rijk van Nijmegen, maar dat maakt het boekje juist zo aardig.

—————————————————————————————————————-

Op 3 mei werd mijn aandacht getrokken door een geheel nieuw boekenkastje bij mij in de buurt. Het sjiekste kastje dat ik tot nu toe aantrof. Meer een boekenkabinet.

Het hoort bij de Emonszaak van Manon Emons, een winkel vol verhalen, zoals  zij zelf zegt over haar eenvrouwszaak. “Mensen aanzetten met taal en tekst”, is haar motto. De winkel is niet alleen een plek waar je schrijfbenodigdheden kunt aanschaffen. Je kunt er ook een cursus volgen. Ook werklessen voor kinderen en volwassenen vinden er plaats. En als schrijver kun je begeleiding krijgen met je verhalen of andere teksten.

Uit Manon’s boekenkast, beter gezegd, nog net voordat het  daar terecht kwam, ontving ik tijdens het vullen van dit kabinet ‘De Wetten’ van Connie Palmen toen ik ernaar vroeg. Ik wilde het boek dat ik eens had weggegeven weer lezen op aanraden van de denkster des vaderlands Daan Roovers eerder in een radiovraaggesprek dit jaar. Ik las het deze zomer en kon het wel waarderen en het boek krijgt nu opnieuw weer een plaats in mijn huisboekenkast.

“Sommige mensen lijken de wetten  van nature in zich te hebben (…). In zeven jaar ontmoet de vrouwelijke ik-figuur (…) zeven mannen: de astroloog, de epilepticus, de filosoof, de priester, de fysicus, de kunstenaar en de psychiater. (…) Via hun verhalen (ook portretten, KFDL-red.) portrtetteren de mannen tegelijkertijd de vertelster, die verward raakt door het gebrek aan eenduidigheid”, een citaat van de achterzijde van het boek.

Mijn exemplaar werd in 1994 uitgegeven bij PROMETHEUS AMSTERDAM in de 21ste druk. Het verscheen in de eeste druk in het jaar 1991. ISBN 90 5333 028 3.

Informatie over de Emonszaak vindt u hier.

Via de Hengstdalseweg op pad naar Berg en Dal

Een armzalig kastje, maar mag niet vergeten worden.

 

Slechts een blad onder een lat.

 

Het geheimzinnige blad als uitverkorene wachtend op de liefhebber.

 

 

 

 

Sleur

Het is een vreemd woord. Klinkt een beetje Zweeds, Limburgs zou ook kunnen, maar slören is een verouderde vorm in het West-Fries en betekent traag doen, talmen. In het Middelnederlands: slûren (sloeren), slenteren. Meeslepen. Als zelfstandig naamwoord is sleur de dagelijkse eentonige gewoonte die volgens velen doorbroken dient te worden. Het is wel een beetje hetzelfde als ‘verveling’. Het is lamlendig en er lijkt geen einde aan te komen. Sleur slaat toe. Het overkomt je. Is het hebben van sleur net zo ernstig als verveling? Kan het ook onschuldig en zinvol zijn? Daar gaat het in de gevonden tekst niet over, maar wel gaat het betoog over de ‘dagelijkse routine‘ die zich volgens de ervaring van de auteur al vrij snel in het liefdesleven ontstaat. Onrechtvaardig vindt de schrijver dat en geeft de moeder aller schepselen, de natuur, de schuld van het ongenoegen dat hij of zij beleeft.
Rutino in het esperanto klinkt wat mij betreft niet sleurderig genoeg, niet meeslepend genoeg en routine hoeft niet sleurig te zijn. In het Hongaars is het megszokás, maar ook robot (Slavisch voor ‘werker’ of ‘arbeider’). Megszokás betekent ‘gewenning’ of ‘gewoonte’, Szokás is gewoonte, maar is dat ook ‘sleur’? Dat het zelfstandig naamwoord ‘robot’ iets met ‘sleur’ te maken heeft verbaasd mij niets.

Bladzijde 99 gaat over een vorm van Sleur

Citaat uit pagina 99:

“Sleur

    De natuur is een slechte moeder. Om een soort in stand te houden, verschaft zij niet meer dan het hoogstnoodzakelijke. Moeflons moeten het doen met een maand bronst, vogels krijgen een seizoen en apen apeliefde. Voor de mens vindt de natuur een jaar of twee wel voldoende. Dat is de tijd waarin twee mensen elkaars onweerstaanbare aantrekkingskracht moeten ontdekken, een liefdesrelatie beginnen en en kind krijgen.”

Wie is Karl Ove Knausgård?

Een Noorse schrijver en vertaler die vooral bekend werd met zijn zesdelige autobiografische reeks Min Kamp. Deze seie ging gepaard met nogal wat controverse, alleen al om de titel van het werk. Ondanks dat, heeft de auteur vele prijzen gewonnen met dit werk en werd het in vijftien talen vertaald. Het exemplaar dat ik heb werd uitgegeven bij Farrar, Straus and Giroux New York, Engelse vertaling uit 2012 door Don Bartlett en verscheen in 2013 als First Farrar, Straus and Giroux edition. De Nederlandse vertaling van de reeks versacheen bij uitgeverij De Geus in een vertaling van Marianne Molenaar in 2009.

Dit boek vond ik niet in een boekenkastje, maar kreg ik van een Amerikaanse kampeerder die met zijn tentje  tegenover de mijne stond op een kampeerterrein in Limburg. Met boodschap:

Connor, die beeldend kunstenaar is was op doorreis naar Brussel (vanuit Duitsland) om daar bij de Amerikaanse ambassade een nieuw paspoort aan te vragen, hij was de zijne verloren. Ik ga het boek niet lezen, omdat ik het te lastig vind om Engels te lezen, maar omdat het boek een  persoonlijke gift is, toich wel vermeldenswaard. Dat geldt ook voor het volgende boek:

Dit boek werd doorgegeven aan mij door Margit Csillagh uit Biatorbágy, eigenaresse van een minikampeerterrein in Hongarije op 29 augustus 2012, de (voorlopig) laatse maal dat ik dit land op doorreis van Transsylvanië naar Nederland bezocht. ‘Geheime Kamers’ is een boek van Jeroen Brouwers en werd uitgegeven in  2000 bij Standaard/Uitgeverij Maarten Muntinga in samenwerkking met Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen  en later als deel 1  in De Gouden Uil Literatuurprijs Reeks in april 2009. ISBN 978 90 464 3006 4  NUR 301.

Ook kreeg ik van haar een kookboek, het ‘Gundel’s  Hungarian Cookbook’, verschenen in de 30ste herziene uitgave uit 2007 (neem ik aan, jaartal onbekend, maar gedrukt in dat jaar) en werd  vanuit het Hongaars vertaald door Ágnes Kádár. De eerste uitgave van het book vond in 1934 plaats en werd eerst gepubliceerd in het Duits, later in het Engels en Frans. Enkele recepten werden zelfs in het Japans vertaald om de paprika daar populair te maken.  Deze totaal herziene editie werd geschreven door Károly Gundels zoons Ferenc en Imre, waardevolle opvolgers van de beroemde vader en meester-kok in Hongarije.

Margit Csillagh gaf mij dit boek kado voorzien van een kaartje waarop zij geschreven had dat zij een van de kleidochters was van Károly Gundel.

Het boek werd uitgegeven bij CORVINA BOOKS Ltd. Hongarije; ISBN 978 963 13 5627 4.

Ping Pong Ponia, gescreven door Willy Willemse en geïllustreerd door Piet Marée. De tekenaar is bekend geworden door zijn tekenstijl die net zoals de stijl van Hergé de klare lijn wordt genoemd. “Zijn werk valt op vanwege het gebruik van frisse kleuren en heldere voorstellingen, het is knap door zijn sprankelende eenvoud”, aldus een citaat uit het Wikipedia-artikel over Piet Marée. Hij is ook erg bekend geworden met spel- en knutselboeken. ‘Ping pong ponia’ dat enigszins uit de band lag, kocht ik in het Truus Mastpark op 27 april op de kindermarkt samen met een vergrootglas en verdient een plaats in mijn boekenkast om het mooie tekenwerk en de vormgeving van het boek.

Het boek vertelt de ‘wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar’ zo valt er op het schutblad te lezen. Het boek is uitgegeven bij de NEDERLANDSE BOEKENCLUB ’s GRAVENHAGE;  ISBN  is mij niet bekend.

Bonvena!

Een tijd geleden kwam ik op het idee om deze webstek tweetalig te maken. Als tweede taal koos ik Esperanto, een wereldtaal die voorkeur geniet boven het Engels.

De verengelsing van het Nederlands zie ik als een groot probleem en aan het Engels kleven een aantal praktische en principiële bezwaren. Het Esperanto is een gemakkelijke te leren en te begrijpen taal en groeit nog steeds wereldwijd.

In mijn talenverzameling bevinden zich twee boeken, het ESPERANTO LEERBOEK, een zelfstudieboek door G.H. Benink, onderwijzeres te Almelo, dat waarschijnlijk in 1933 verscheen in de tweede druk bij HILARIUS BOEKHANDEL C. DE JONG Jr. te Almelo.

Verder staat er nog op de plank een minizakwoordenboek uit 1936 uit de serie Schidlof’s Zakwoordenboekjes, uitgegeven bij H.Meulenhoff Amsterdam.

Boek & Fruit

Tot in het najaar konden boekliefhebbers in de Kasteelselaan zich te goed doen aan een literaire maaltijd van stichtelijke boeken, romans en kookboeken voorzien van fruit als toetje. Vaak heerlijke appels, soms druiven en later in het seizoen kiwi’s uit de tuin van de boekenkasteigenaar. Al het fruit mocht, graag zelfs (aldus de fruitman) kosteloos meegenomen worden.

Groente & Boek

HET VOLKOMEN GROENTEBOEK is een van de aardigste kookboeken en ook nog in goede staat en verscheen in 1980 als zesde geheel herziene druk bij Meijerpers BV Amsterdam. Ans Verheul is verantwoordelijk voor de recepten die groenten als basis hebben , maar niet per se vegetarisch zijn. Andere medewerkers zijn o.a. Ton van Es en Henk van der Heijden.

ISBN 90 6201 131 4

De Rare Turk

Vond ik op  12 december op de boekenafdeling van kringloopwinkel Stichting Overal. Een zeer bescheiden boekenafdeling waar mijn blik viel op dit curieuze boek dat geschreven is door Lawrence Schoonover in 1950 in de oorspronkelijke titel ‘The Gentle Infidel‘. Uitgegeven bij THE MACMILLAN COMPAGNY, NEW YORK. Het boek werd door Kees van Ginneken bewerkt en in het Nederlands uitgegeven bij N.V. UITGEVERIJ DE LANTEERN UTRECHT. Deze historische roman  beschrijft de ondergang van het oude Byzantium ten tijde van paus Nicolaas V. Het hoofdpersonage is de pseudo-Turk en avonturier Michael da Montelupo. Een parallel wordt gemaakt tussen de Heilige Oorlog van de Turken die hun strijd onder de groene valg van de profeet voerden en zoals verder op de binenflap van het boek te lezen valt ‘de doem van het internationale communisme, dat fanatiek strijdend onder de rode vaan, de wereldrevolutie beoogt.’ Typisch een tekst ten tijde van de ‘koude oorlog’.

Een verborgen kastje

aan de Kasteelselaan is via Het Bronnenbos te bereiken. De laan gaat daar verder richting Beek. Verscholen achter de Rijksstraatweg staat daar een kastje dat voornamelijk kookboeken herbergt. De wonderlijke wereld van kaas, groente, vlees en vis komt u tegemoet. Sommige boeken hebben ook hier wat waterschade, een open of niet goed te sluiten kastje heeft in weer en wind heel wat te verduren.

Malina

‘Malina’ is niet bepaald een boek dat mijn voorkeur heeft, maar toch wil ik er aandacht aan besteden. De ‘ gepassioneerde Ierse liefdesroman’ is een werk van Penny Perrick en verscheen in 1993 bij Uitgeverij Areopagus en werd vertaald door Aafje Bruinsma. Het boek is oorspronkelijk verschenen bij Sinclair-Stevenson in Londen, ISBN 90 245 1549 1. Ik trof het in onderstaand boekenkastje aan:

Straatbibliotheek van verzorgingshuis Juliana Dr. Claas Noorduijnstraat.

Samengevat gaat het boek hier over:

En, dit boek staat geregistreerd bij BookCrossing.com

met het volgende BCID: 131-14908184. Typ de code in en vind het boek en je ziet dat het exemplaar daar echt vandaan komt. Ik zal het binnenkort vrijgeven.

Oude Boeken die aandacht verdienen

Zoals dit boekje uit 1922, uitgegeven bij de Zellenbücherei te Leipzig. Het is nummer 31 in een serie en verscheen in het elf- tot twintigduizendtal. De auteur is Bruno H. Bürgel. Het werk is moeilijk te lezen omdat het in Gotisch schrift is gedrukt, maar om de schoonheid kocht ik dit bijna antieke boekje bij  mijn geliefde biowinkel in Amsterdam. De opbrengst is aan een goed doel besteed.

Een schutblad met een door de tijd ontstane lichte afdruk van de pagina ernaast…

Tot zover het Heelal.

‘En de akker werd geploegd’

Tja, wat een titel. Dat is  nog eens wat anders dan ‘Nooit meer slapen’ van W.F. Hermans dat ik op de valreep van de lente las nadat ik het kort te voren aantrof bij ‘Books 4 Life’ een boekenkringloopwinkel hier  in de oudste stad van Nederland.

Echt een zomerboek en ik las het met veel plezier tijdens de langer wordende avonden eind juni in mijn achtertuin (in ontwikkeling), zeer gerieflijk gezeten in mijn kleine kampeerstoel.

De uitgave van het boek is van 1976, 13 druk, UITGEVERIJ DE BEZIGE BIJ AMSTERDAM. ISBN 90 234 0173 5.

Een wandeling door mijn wijk (vervolg)

Dit boek vond ik in het boekenkastje aan de  Postweg en is getiteld: En de akker werd geploegd geschreven door Henny Thijssing-Boer, uitgegeven door UITGEVERSMAATSCHAPPIJ J.H. KOK – KAMPEN, 1984; ISBN 90 242 1732 6.

Het boek is eerder aangetroffen op de ‘Bookspot’ van Hoog Catharijne in Utrecht.

Een wandeling door mijn wijk (vervolg)

of fietsend door mijn stad en omgeving levert weer een grote verzameling kastjes op. Nijmegen oost is rijk voorzien van kastjes, maar buiten deze zeer gevarieerde wijk vond ik andere wijken en in omliggende dorpen boekenkastjes. Is Nijmegen een boekenkastjesstad of zijn de boekenkasten in heel het land een snel groeiend cultureel verschijnsel aan het worden? Als u het antwoord weet op mijn vraag, laat  u dit dan alstublieft weten? Dat kunt u doen via: mijneigenwerk (at) antenna.nl .

Deze gids verscheen als het jubileumnummer in de PrismaAuteur: Henny Thijssing-Boer.reeks. Het is nummer 500 en is voorzien van een voorwoord door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mr. J.M.L.Th. Cals. Jo Cals bekleedde deze functie tot 24 juli 1963 in het derde en vierde kabinet Drees (invoering van de Mammoetwet in 1963). Jo Cals is ook premier geweest van het kabinet dat viel op 22 november 1966 in de beroemde ‘nacht van Schmelzer’.

Het boekje vond ik in het boekenkastje, zichzelf een ‘miniAuteur: Henny Thijssing-Boer.bieb’ noemend in de Dommer van Poldersveldtweg.

Vakantieboeken vind je overal

En boekenkasten en kastjes ook. De boekenkast heeft voor zover ik zelf heb kunnen waarnemen het land veroverd, misschien ook wel meer landen in Europa. Deze rubriek bestaat vandaag precies drie jaar en wat als een grotestadscuriositeit begon lijkt nu een algemeen cultureel verschijnsel geworden. Tijdens mijn korte fietsvakantie in Nederland trof ik tot mijn verbazing en grote vreugde vrij veel kasten, van zeer klein tot reusachtig groot aan.

De ‘bieb’ in Kootwijk

Een alleraardigst boekenkastje trof ik aan de rand van het Utrechtse Leersum in een particuliere tuin aan. Een vogelhuisje was omgebouwd tot boekenkastje, mooi afgewerkt met een glazen deurtje met een schuifslotje.

Ik trof in dat kastje een stripalbum van POL en de detective aan. Oorspronkelijk in 1965 verschenen bij Casterman.

 

 

Wij hadden vroeger thuis minstens één boek van POL, dus dit is weer een nostalgische aanwinst met een aardig extraatje, de BCID-registratie:

Heel leuk, dit fenomeen, het laten rondreizen van boeken binnen een wereldwijd netwerk met behulp van een code bestaat volgens mij al langer dan de ‘minibiebs’ die nu net zo in het straatbeeld passen als de vuilverzamelbakken en ander straatmeubilair.

Wilt u ook uw boeken liever op reis sturen, dan kan dat simpel zo.

Afgelopen zomer kocht ik een boek waar voor mij nuttige en aanvullende informatie over de ziekte van Lyme te vinden was met veel aandacht in dit boek voor de wonderbaarlijke plant Kaardenbol, de Dipsacus sylvestris. Deze plant die nogal verspreid in vele al dan niet gezaaide bloemenvelden voorkomt bezit een grote geneeskracht die ingezet kan worden bij de Borreliose¹. Ik gebruik nu al enkele jaren kaardeboltinctuur en ik ben er erg tevreden over.

Het boek las ik met enthousiasme en gaf en geeft mij nog steeds het vertrouwen dat de kuur die ik ‘onderga’ afdoende werkt tegen een ziekte die in sommige gevallen een ernstig verloop kan hebben.

De opbrengst van dit boek dat ik bij mijn oude biowinkel kocht is naar een goed doel gegaan.

In Heiloo werd het boek op 1 mei 2013 aangeschaft met een boekenbon en kreeg de gelukkige koper nog een stuiver terug. Het boek had heel lang nog een zeeplucht, toegevoegd door de uitgeverij? Die is overigens voor de Nederlandse vertaling uit 2012 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van VBK|media Utrecht. Het boek verscheen in 2007 bij AT Verlag, Baden en München, met de oorspronkelijke titel ‘Borreliose natürlich heilen: Ethnomedizinisches Wissen, ganzheitliche Behandlungund praktische Anwendungen’ en door Wolf-Dieter Storl  geschreven en werd vertaald door Willem Jacobs.”De nieuwe kleren van de keizer”

Een wandeling door mijn wijk

levert al vijf boekenkasten op, maar er zullen er zeker meer zijn in mijn nieuwe buurt en omgeving.

Zoals in de Nijmeegse Gorisstraat, waar ik vlak na de ‘kerst’ het onderstaande

boek aantrof:

Het boek is voor de Boekenweek van 1981 verschenen. Van het rijtje auteurs leven alleen Helen Knopper, Hans Dorrestijn en Hannes Meinkema nog. Kennelijk was in 1981 de zonnebril erg in de mode bij schrijvers en baarden veel minder. De achterkaft doet mij trouwens denken aan de ‘anti-spamproef’ om te achterhalen of je een echt mens bent (en geen spambot) als je ergens via een webstek een formulier invult en wilt verzenden. De testvraag zou hier kunnen zijn: klik de personen met een zonnebril aan.

 

 Nieuwe Boeken

Het is weer een tijdje geleden dat ik de kasten afstruinde, maar ik heb de laatste tijd mijn slag weer geslagen en heb weer nieuwe boeken op hun ‘kaft getikt’. En ik moet mijzelf in bedwang houden, want de kasten, kisten, dozen, hoekjes en planken lijken zich in de stad waar net zoveel bomen groeien als zij als inwoners telt (al is het aantal discutabel, maar beluister het vraaggesprek met stadsecoloog Martin Melchers in het radioprogramma Nooit meer Slapen eens) met een zelfde aantal te vermenigvuldigen.

Enkele jaren geleden begon ik deze rubriek en toen was het verschijnsel boekenkastje nog op zeer bescheiden schaal aanwezig in de stad, dat meer boekenliefhebbers lijkt te hebben dan inwoners, maar dat is niet de werkelijkheid.

Nu zijn de kasten buiten op straat en binnen in buurthuizen, winkels en horecagelegenheden, universiteiten in aantal explosief gestegen. En dan zijn er natuurlijk nog de kringloopwinkels en weggeefwinkels en de dozen op straat naast de papierverzamelstortbakken.  En dan zijn de boeken, buiten de gewone genres om, in allerlei soorten in te delen: ruilboeken, doorgeefboeken,

Een doorgeefboek gekregen van een vriend en ik heb het weer doorgegeven aan een boekenkastje.

leenboeken, et cetera.

En ik verzamel boekenplekken en boeken zoals u weet, en ik ontdek steeds meer en ik tref ze op de meest uiteenlopende plekken en buurten aan. Ik zet daarom deze rubriek nog een tijdje door, want ik vind het fenomeen ‘boekenkast’ nog steeds interessant, totdat deze rubriek verzadigd is of totdat mijn verzameling groot genoeg is.

Ik wil mijn boekenkastboekenhonger stillen met nieuwe plekken, maar dan heel erg graag buiten of ver buiten de ‘gedoemde stad’¹,    in dorpen, gehuchten, industrieterreinen, misschien wel in een bosje, ver verstopt op een plek waar het moeilijk is om deze te bereiken. En het moet ook, want de stad slibt dicht met gebouwen en boeken. Ik zie het al voor me, dat de kastjes binnenkort zullen uitpuilen en dat er filialen naast geplaatst moeten worden, of wellicht worden zij gestapeld. En stoepruimte wordt schaars.  De kasten worden hoger en hoger. En ze zullen naar elkaar toegroeien. Er ontstaan ketens met kasten en ten slotte is de ‘gedoemde stad’¹ een grote bibliotheek geworden. En voordat het zover is wil ik de stad uitvluchten, op zoek naar de nooduitgang².

Maar nu eerst mijn nieuwe aanwinsten.

Ik begin bij mijn vondsten bij een filiaal van het Juttersdok³, een grote kringloopwinkel aan het Zeeburgerpad. Dankzij de gouden tip die mij naar deze winkel leidde, vond ik een zestal boeken, waarvan twee ‘onvindbaar gewaand’, in ieder geval niet meer leverbaar en die op mij, toen ik ze ooit in de bibliotheek aantrof een zeer grote indruk maakten.

Dit boek vond ik ooit in de Amsterdamse bibliotheek en ik heb het bij een kopieerwinkel in zijn geheel gekopieerd. Het zit nog ergens in een map.        Het boek verscheen oorspronkelijk in 1950 bij de Presses Universitaires de France (ISBN 90 6069 417 1) en 1971 in het Nederlands bij Lemniscaat Rotterdam, vertaling door Evelien van Leeuwen.    Dit exemplaar is uit de vijfde druk van 1979.

“Dit dagboek is schokkend. Want diep in ons herkennen wij onze eigen eenzaamheid en ons verlangen naar een nieuw begin.” Citaat van de achterkaft van dit boek waarin Renée van binnenuit haar angst, verlatenheid en overweldigend schuldgevoel beschrijft, op zoek naar verbondenheid met de medemens en de wereld. Psychotherapeute Marguritte Sechehaye  behandelt Renée met een methode die zij ‘la réalisation symbolique’ noemt, waarvan het oorspronkelijke werk ‘la réalisation symbolique’ als supplement van de Revue suisse de psychologie et de psychologie appliqué, no. 12. Edit. médicales, Bern verscheen. In dit boek, waarvan ik de derde druk aantrof uit 1972, wordt het genezingsproces vanuit de therapeute beschreven.

Een boek dat mij bijzonder aantrok toen ik voor één kasten stond,  is het werk van Thecla Rondhuis. Thecla is één van de oprichters van het Centrum voor Kinderfilosofie. Ze filosofeert al meer dan 25 jaar met kinderen en jongeren en veel van deze gesprekken verwerkte ze in columns voor diverse tijdschriften. Ze promoveerde in 2005 op haar proefschrift: ‘Filosofisch talent’. Hierin onderzoekt ze de filosofische kwaliteit van het denken van jongeren tussen 10 en 20 jaar, citeer ik uit de webpagina van het Studium Generale van de Universiteit van Utrecht

Zij maakte voor de IKON de Tv-serie ‘Ik dacht bij mijzelf’. Uit de serie ontstond het boek, een Lemniscaatuitgave in samenwerking met  de IKON³.

De uitgave verscheen in 1994 en geeft gesprekken weer van kinderen uit de hoogste klas van de basisschool.

Het Klassiek Handwoordenboekje omvat namen uit de Griekse  en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit Germaanse (noordse) mythologie. Elfde herziene druk, uitgegeven bij J.B. Wolters Groningen , Djakarta in 1952. Samenstellers Koenen en van Anrooy, bewerkt door Dr. J. Endepols. Achterin het boek bevindt zich een uitklapbare afbeelding van een wereldkaart van Ptolomeus.

Liefhebben, een kunst, een kunde van Erich Fromm(4) over de ontplooiing tot creatief mens-zijn, uitgegeven bij ERVEN J.BIJLEVELD.UTRECHT verscheen oorspronkelijk in 1965 met de  titel ‘The art of loving’, in de serie WORLD PERSPECTIVES onder redactie van dr. Ruth Nanda Anshen, Harper & Brothers, New York. Het werk werd vertaald door A. Treurniet.

Dit exemplaar is verschenen in de negende druk in 1978.

Maarten Biesheuvel is één van mijn favoriete schrijvers, maar ik heb nog niet ‘alles’ van hem. Sinds mijn speurwerk in het Juttersdok heb ik mijn Biesheuvelverzameling kunnen verrijken met het Biesboek. Dit boek lijkt veel op een plakboek met veel foto’s en tekeningen. Biesboek  geeft een overzicht van Maartens leven vanaf zijn kindertijd tot 1988,  het jaar dat dit werk, dat samengesteld is door Eva Gütlich (zijn vrouw) en Tilly Hermans bij Meulenhoff  Amsterdam verschijnt. De documenten zijn becommentarieerd door  Maarten zelf. Verder zijn er nog bijdragen van Hanneke ’t Hart, Maarten t Hart, Anton Korteweg en Karel van het Reve.

Boekenkast Henri Polaklaan

Grote boekenkast in  één van de mooiste straten van de ‘gedoemde stad’ tegenover ’s lands bekendste diergaarde.

“De hoofdpersonen in dit boek zijn kleuters. Hongaarse kleuters. De verschillen tussen een kleuterschool in Hongarije en Nederland zijn groot. In Hongarije brengen de   kinderen veel meer tijd op school door omdat beide ouders voltijds werken.” (Citaat van de achterkaft.)

Dat was in 1975 toen het boek ‘Már óvodás vagyok (Ik ben al kleuter)’ van Éva Janikovski met tekeningen van László Réber verscheen. De Nederlandse vertaling uit 1991 is door Muci Blom-Kocsis voor Uitgeverij Manó in ’t Harde.

In het jaar 1960 vond de 25ste Boekenweek plaats. En dit was het boekenweekgeschenk:

De Zalenman heet de novelle. En het aardige was dat de lezers die destijds tenminste vijf gulden aan boeken dienden te besteden ontvingen dit geschenk waaraan een prijsvraag verbonden was. De Zalenman werd uit 24 inzendingen gekozen door de CPNB (Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) uitgeschreven prijsvraag. De lezer werd gevraagd vast te stellen door wie deze novelle geschreven was. Boekenprijzen ten waarde van 150, 100 en 75 gulden werden uitgeloofd. En ik durf u nu de oplossing van het raadsel wel te verklappen: het boekenweekgeschenk werd geschreven door Elisabeth de Jong-Keesing.

Hier trof ik de losse kaft aan van ‘Einstein och Universum’, afkomstig van een Zweedse uitgave bij ‘En Andusbok’. Een curieuze boekenlegger.

Een boekje dat waarschijnlijk op 7 oktober 2000 bij De Slegte aangeschaft is, omdat ik een sterk vervaagde bon van de boekhandel als boekenlegger aantrof in het boekje. Het Welsh, dat nog door ruim een vijfde van de bevolking van Wales gesproken wordt is een Keltische taal waartoe ook bijvoorbeeld het Bretons behoort.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ligt in Noordwest Wales en is de op twee langste plaatsnaam in de wereld en betekent: “De kerk van de heilige Maria in de luwte van witte hazelbomen bij de draaikolk bij Sint Tysilio’s rode grot.” Een taal die uitnodigt om geleerd te worden.

Paramariboplein

Het lesboek is in 1960  oorspronkelijk verschenen bij The English Universities Press Ltd.Al weer een boek uit 1960. Deze Phoenix Pocket is geschreven door een viertal auteurs die Afrika laten voortleven  bijna zoals Kuifje het continent leerde kennen. Het kolonialisme brokkelt af en nieuwe staten ontstaan. Alles iets te mooi voorgesteld. Hoe zou zo’n pocket er nu 57 jaar later uit zien?

In 1915 publiceerde Franz Kafka het verhaal Die Verwandlung. In 1998 verscheen in de serie Buchfinken, een literaire reeks voor scholieren bij Wolters-Noordhoff BV Groningen het onderstaande boekje met een nawoord van Peter Groenewold.

Een heel mooi hoorspel naar het verhaal van Franz Kafka kunt u hier beluisteren in het eerste uur vanaf minuut 3:13.

“De wereld is nooit klaar voor een kind” is het motto  in het verhalenboek ‘ Belofte aan dewereld’. “De wereld is nooit klaar voor een kind” is afkomstig uit de poezie van Wislawa Szymborska. In deze bloemlezing van auteurs die in twee culturen leven is “het kind de metafoor voor de mens tussen twee culturen, op de grens tussen tijd en ruimte” volgens de tekst op de voorflap. Abdelkader Benali stelde de  bundel samen. Het boek is een uitgave van De Geus en NOVIB en het verscheen in een gebonden uitgave waarschijnlijk in 2000. Het jaartal ontbreekt.

Weggeefkast IJsbaanpad

Poëzie of niet? Maakt het wat uit hoe poëzie tot stand komt? Waar ligt de grens van dit fenomeen? Deze vragen stel ik bij het bijzondere boek met een raadselachtige titel ‘BEGRAFENIS VAN  DE MANEN’. Dit boek dat verwijderd werd uit de collectie van een bibliotheek en daarvan nog duidelijk de sporen achterlatend behandelt teksten, mededelingen uit de wereld van het autistisch kind door Saskia van Rees. Taal, die zich laat lezen als poëzie.

"Kom, we gaan de manen begrafen
MAMMA MAAN
KINDJE MAAN 
ze leven niet meer
we leggen ze in een kist
in 't donker
't is BEGRAFENIS VAN DE MANEN"

Dit is de eerste tekst die in dit boek dat in 1980 verschenen is bij de GOOISE UITGEVERIJ BUSSUM/DE STANDAARD UITGEVERIJ ANTWERPEN. De teksten zijn gerangschikt naar onderwerpen zoals ‘dood’, ‘donker’ en ‘oude mensen’.

Nog een citaat:

"Dat ei
ik draag het op mijn handen
Daar zit iets in
Daar zit iemand in
die heel veel van mij houdt
ik weet niet wie
maar o,
ik ben zo bang dat 't breekt"

Marit Törnqvist is bekend geworden door haar illustraties in de boeken van Astrid Lindgren. Ook schreef en tekende zij tientallen boeken met eigen verhalen. Zij verwierf diverse onderscheidingen zoals de Zilveren Griffel voor Een klein verhaal over Liefde in 1996. Mijn gevonden exemplaar is de zevende druk uit 2004 en uitgegeven bij EM. QUERIDO’S UITGEVERIJ BV AMSTERDAM ANTWERPEN.

“Een meisje kijkt, zittend op een paal in zee, naar allerlei boten, die voorbij trekken. Op een dag komt er een man voorbij, op wie ze op slag verliefd wordt. Helaas verdwijnt hij achter de horizon en niemand kan haar troosten.”

(…)

“De tekeningen worden ingeleid door enkele, korte zinnen, die de vorm van een niet rijmend gedicht hebben. Voor kinderen vanaf ca. 4 jaar is het verhaal aan de hand van de tekeningen goed te volgen. De liefde van het meisje voor de man zal hen echter ontgaan. Daardoor meer geschikt voor oudere kinderen.” 

Citaat uit de NBD|Biblion recensie zoals deze te vinden is op de webstek van Marit zelf.

De voorflap is er duidelijk over: “Dimitri Verhulst presenteert u de geschiedenis van de mensheid in minder dan tweehonderd pagina’s, in een oerknal van taal.”

Het boek is uitgegeven bij UITGEVERIJ CONTACT Amsterdam/Antwerpen in 2008 en het gevonden exemplaar verscheen in derde druk.

De Gids, het literaire tijdschrift dat op 1 januari 1837 door E.J. Potgieter en C.P.E. Robidé van der Aa werd opgericht en dreigde, in dit cultuurhatende land danzij populistische neoliberale achterlijkheidskabinetten met een proletenmentaliteit, bijna in 2011 ter ziele te gaan door intrekking van de subsidie en werd door  De Groene Amsterdammer overgenomen. Het afgebeelde exemplaar is nummer 172 van februari 2007.

De Inhoud:

Nieuwe verhalen bij Nederland Schrijft

Deze rubriek gaat over gebruikte boeken, sommige stokoud, andere piepjong. Heel veel verhalen en gedichten  worden er in Nederland geschreven die nauwelijks aandacht krijgen en soms geschikt zijn om in boekvorm te verschijnen.  Dan vinden deze nieuwe boeken hopelijk hun weg naar de liefhebbers.Als het goed is krijgen deze gloednieuwe boeken de aandacht die zij verdienen en zal het nog wel een tijdje duren eer deze literaire kunstwerken belanden tussen de boekenkastjesboeken. Om nog een keer gelezen en opnieuw gewaardeerd te worden.

Een van de mogelijkheden om je schrijfwerkstuk  te plaatsen is Nederland Schrijft.  Deze webpagina biedt schrijvers in alle mogelijke genres de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen. Bijvoorbeeld de vertellingen van Simon Trap. Met verhalen als ‘Muizenpaleis’ en een eigentijds sprookje en verhalen die wellicht ook kinderen kunnen aanspreken.

Afbeelding bij het MUIZENPALEIS

De Dino’s

Afgelopen zomer fietste ik een deel van de LF1, de Noordzeeroute.    Ik kwam in het dorp Driehuis terecht en daar trof ik een bord aan met de aankondiging van het Pieter Vermeulen museum over een Dinotentoonstelling.

Het kon niet beter, want ik zat al en tijdje in een ‘dinoreeks’. Wat was het geval? Al eerder vond ik in het boekenkastje aan de Bosboom Toussaintstraat wetenschappelijke bladen voor de jeugd, namelijk ‘De Jonge Onderzoeker (DJO)’. De tijdschriften dateerden uit eind jaren zeventig, begin jaren tachtig.   Eén van de nummers van de DJO had als omslagverhaal het uitsterven van de Dino’s. Nu bleek na wat gezoek dat ik, ooit een jonge onderzoeker, twee exemplaren had over hetzelfde onderwerp. Ik had er dus nu drie. Aanvankelijk hield ik de derde. Van de DJO’s die ik wilde houden, koos ik het eerste nummer van 1980 met het omslagverhaal over het verschijnsel ‘tijd’.           De rest van het stapeltje bracht ik naar het kastje aan de Weesperzijde en daar trof ik vervolgens twee ‘dinoboeken’ aan: ‘ De fantastische wereld van de Dinosauriërs’ door David Noorman, in het Nederlands uitgegeven bij Standaard Uitgeverij N.V. te Antwerpen in 1993. Het is een rijk geïllustreerde uitgave, 30,5 cm hoog, 192 pagina’s dik, gebonden met extra kleuromslag voorzien van indrukwekkende afbeeldingen die soms paginagroot zijn.

Het tweede boek was Jurassic Park in Nederlandse vertaling uit 1993, verschenen bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff, vertaald door Thomas Wintner en geschreven door Michael Crichton. Het boek is door Steven Spielberg in 1993 verfilmd. Citaat uit Wikipedia over de film:

” Door middel van in barnsteen ingesloten muggen hebben de wetenschappers dinosaurusbloed bemachtigd, waarin zich het DNA van de dino’s bevindt. Omdat het DNA oud is en er stukken ontbreken, gebruiken ze DNA van amfibieën om de gaten te vullen en zo het dinosaurusgenoom alsnog compleet te maken.” 

Een andere naam voor Barnsteen is Amber. In mijn dinotijd afgelopen zomer zat ik eens bij een meisje aan tafel met de naam Amber. Ik had een brok Amber in een zakje aan een koord als een ketting om mijn hals hangen en toonde haar de steen. Een kennis van mij die ook aan dezelfde tafel zat vertelde het meisje over de film Jurassic Park, de bovenstaande scene uit het citaat van Wikipedia.

Een tijd later trof ik in het boekenkastje van de Bosboom Toussaintstraat een roman aan met de titel: ‘de grote dinosaurusdiefstal’ van David Forrest aan.

In 1971 bij A.W. Sijthoff in Leiden verschenen. Het boek dat in 1970 oorspronkelijk uitgebracht werd, is in het Nederlands vertaald door J.F. Kliphuis. En waar gaat dat boek dan over? Zie de achterkant van het boek:

Op de voorkaft wordt het boek aangeprezen als een ‘knettergekke giller’, een mededeling die mij ervan weerhoud het boek te gaan lezen. En voor wie het nog niet genoeg is: weer wat later zag ik tijdens mijn ontdekkingsreis door het gebouw van   Savita in de keldergang in een vensterbank twee Dino’s staan. U denkt maar wat u ervan denken wil.

Verrassing!

verrassing_new-mew

Dit boek, de titel en de auteur mogen duidelijk zijn, vond ik eind augustus in het boekenkastje van de Bosboom Toussaintstraat. Het boekwerk werd in het najaar van 2007 cadeau gegeven door de Openbare Bibliotheek ter gelegenheid van ‘Nederland Leest’.

Op het moment dat ik drie boeken inleverde stuitte ik ook op twee andere boeken, Gezelle Brevier, een dichtbundel uit 1914. Dit fraai gebonden exemplaar verscheen in de tweede druk bij L. J. Veen te Amsterdam.

verrassing_0009-mew

Boek met een verrassing!

 Dit boek is mij zeer dierbaar. De vormgeving is prachtig, het boek is antiquarisch, want ruim 100 jaar oud en een mooie dichtbundel met een persoonlijke boodschap van de boekenweggeefster.

Op het schutblad staat met potlood geschreven:

“Lieve lezer,

 Dit boek was van mijn oma, maar

dat is het nu niet meer.  Ik ben erg

benieuwd bij wie het terechtkomt.

Mijn naam is I., ik ben 19 jaar,

en ik houd veel van lezen. Een van

mijn lievelingsboeken is ‘Superduif’

van Esther Gerritsen.

Zou je me en mailtje willen sturen met de titel van je favoriete boek?

 Liefs, I.”

             (netpostadres[1])

(Met toestemming gepubliceerd.)

De lezeres gaf mij in een persoonlijk schrijven te kennen dat zij wegens plaatsgebrek dit boek dat van haar oma was, aan de boekenkast weggegeven heeft. De meest persoonlijke titels van oma’s boekenerfenis heeft de boekenliefhebster bewaard en ik wil haar het vertrouwen geven dat het boek in goede handen is.

Mijn favoriete boek?

Dat zijn er veel, Maarten Biesheuvel is een van mijn lievelingsschrijvers, ook Halil Gür is er eentje.

[1] Netpost is het Nederlandse woord voor email.

verrassing_0010_new-anoniem-mew

Het derde boek is: ‘Danstent in de Wei- Nieuwe versjes en verhalen’ van Toon Hermans, in 1982 uitgegeven bij Elsevier Amsterdam/Brussel.

verrassing_0006-mew

Deze bundel heb ik speciaal voor mijn moeder uit de kast gehaald, zij is een groot Toon Hermansliefhebber, al vrees ik dat zij al een exemplaar bezit.

In het boek bij pagina’s 150-151 vond ik als boekenlegger de voorkant van een Toon Hermans-scheurkalender uit 1989. Ik zal deze ‘kaart’ naar mijn moeder sturen en haar binnenkort het boek geven.

verrassing_0014_new-mew

Op deze pagina is de lezer kennelijk niet verder gekomen met het boek en heel erg toepasselijk hebben de versjes op bladzijde 150 de volgende titels:

Rust, Gedachtenis (ook over ‘rust’) en Slapen.

We gaan richting een nieuw (voor mij dan) BOEKENKASTJE.

Op 18 juli  (2016) werd ik getipt door een buurvrouw om eens in het Amstelpark[1] te gaan kijken.

Het was al jaren geleden dat ik het park bezocht had en in mijn herinnering was het een saai park met brede asfaltpaden. Een echt wandelpark, speciaal aangelegd voor de zondagen en jonge gezinnen die dan slenterend hun wandelwagen voortduwen en op commando proberen hun loslopende kroost bijeen te houden. Gezapige burgerlijke families die gedresseerd en voorspelbaar gedrag vertonen en voortdurend bezig zijn om de dag ordelijk te laten verlopen.

Ik betrad het park bij de ingang tegenover de Riekermolen op aanraden van die buurvrouw, want via die ingang zou ik een ‘schattig boekenkastje’ kunnen bereiken.

En dat was ook zo. Ook dat het park, wat ik letterlijk 1000 maal gepasseerd had, zag er verrassend mooi uit. En ik zag dat de bezoekers, behalve gezapige ‘gezinnetjes’ en opgepoetste Buitenveldertbewoners en Amstelveners ook wel meevielen. En dat ik het park nog wel eens rustig wil gaan bekijken en dat ik mijn doel bereikt had, een alleraardigst boekenkastje trof ik aan, fraai vormgegeven. Vooroordelen (tòch wel een beetje waar, blijkt vaak) zijn nuttig. Zo kun je soms nog wel eens aangenaam verrast zijn.

Het kastje is ter ere van Max Lauteslager (vermoedelijk) in 2015 geplaatst omdat hij in dit jaar overleden is.

Er is een briefje opgeplakt:

“lees, leef, leer

Pak een boek en geniet

Met een boek ben je nooit alleen

Neem mee en breng ook wat je over heb”

[1] Het park is in 1972 voor de Floriade, een wereldtuinbouwtentoonstelling, aan de Amstel aangelegd en een groot deel van de voorzieningen zijn gebleven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“De boekenpaal, een utopisch idee misschien, maar hartverwarmend” Citaat uit een Paroolartikel.

Zo utopisch is het idee van een boekenkastje ook weer niet, want ik ken inmiddels veel boekenkastjes in verschillende gedaantes.

In het kastje vond ik een Phoenix Pocket aan met de titel ‘Nieuwe Ontdekkingen onder de Middernachtzon’ van Dr. Paul Herrmann en uitgegeven bij W. de Haan NV en NV Standaard Boekhandel in 1961. In dit boek worden grote poolreizen in het geofysische jaar 1957-’58 behandelt.

nieuwe-ontdekkingen

En wat later in de zomer ging de reis naar Savita, een vakantieoord voor natuurlijk leven en genezen, waar ik als meewerkend gast verbleef en in de kelder een weggeefwinkel aantrof met een boekenkast.

Drie boeken trokken mijn aandacht:

savita-weggeefwinkel_0004-1913-400

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (voor het eerst gepubliceerd in 1904, afgerond 1906)(Bron:WikipediaNL)

Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (voor het eerst gepubliceerd in 1904, afgerond 1906)(Bron: Wikipedia)

Dit boekje, geschreven door Reiner Maria Rilke, dat geheel in Gotisch schrift gedrukt is, verschenen bij Insel-Verlag Leipzig, 551-600ste duizendtal.

Mijn Biesheuvelverzameling is weer wat completer geworden met de verhalenbundel ‘Duizend Vlinders’. Het boek verscheen bij Meulenhoff Amsterdam in 1981.

savita-weggeefwinkel_0001_new

Het Grote Routepad 5 (jaartal?), uitgegeven door het Sekretariaat der Grote Routepaden (VJH) beschrijft een wandelpad van ruim 2000 km. De route loopt van de Noordzee tot aan de Riviera, begint bij Bergen op Zoom en eindigt bij Nice.  Het sekretariaat van deze gidsjes bevond zich op het adres van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale in Antwerpen. Het gidsje is in feite een beknopte routebeschrijving van de wandeling en helpt de wandelaar de juiste dokumentatie te kiezen om zijn weg te gaan bewandelen.

⇓ (daar kwamen we vandaan)⇓

vormgeving_0001_new-mew

‘De stilte spreekt’ van NU-goeroe Eckhart Tolle, het boek heb ik eerder afgebeeld, spreekt mij niet zo aan. Het boek behandelt in tien hoofdstukken het begrip of beter gezegd: het fenomeen ‘stilte’.

tolle_0002_new-mew

Dat doet de auteur door middel van korte tekstjes die ons iets over het (bijna) niet te omschrijven begrip ‘stilte’ probeert te leren. Het boek is in feite een verzameling uitspraken die wel iets met elkaar te maken hebben omdat ze in de hoofdstukken onder een noemer zijn bijeengebracht, maar vormen geen consistent geheel. Daar zit de zwakte van dit boek en dergelijke boeken met uitspraken, wijsheden, citaten, et cetera. Leuk voor de commercie, verkoopt goed en leuk voor mensen die niet veel lezen en graag citeren.

Het taalgebruik op de achterzijde van dit boek hanteert een formulering die vergelijkbaar is met de bijbelse taal van een dominee in vergezocht taalgebruik die op gelovigen wel indruk maakt, maar niet begrepen wordt. Er wordt welwillend ja geknikt omdat de goeroe, die, en ik citeer nu “een spirituele leraar van bijzonder formaat” genoemd wordt.

Dit exemplaar van het boekje verscheen in de vierde druk in 2004 en werd uitgegeven bij Uitgeverij Ankh-Hermes bv te Deventer. Het boekje was verkrijgbaar bij de Himalaya Boekhandel (bestaat niet meer) in Amsterdam en wellicht in herdruk verkrijgbaar bij een esoterische boekhandel.

Voor de biowinkel met de Boekenhoek staat een bankje. Daar vond ik enkele gratis boeken.

Eén daarvan een boek met de pretentieuze titel ‘The Secret’ van Rhonda Byrne. Een beroemd boek dat in 2006 in de V.S. van Amerika verscheen in de tiende druk en een jaar later in de Nederlandse vertaling door Ruud van Plassche bij Kosmos Uitgevers in Utrecht en Antwerpen.

secret-mew

Het boek, dat in 2006 verfilmd werd, maakt aanspraak op ‘Het Geheim van Voorspoed en Geluk’ te zijn.

Ha, dachten velen, eindelijk een boek waar ik HET GEHEIM (dat door openbaarmaking niet meer geheim is) dat ik al zo lang zocht, de loper die de SCHATKIST opent waar een van de meest essentiële zaken des levens zomaar te lezen valt in een boek dat hier in te vinden is.

Het geheim luidt: pas de Wet van Aantrekking toe en de wonderen vallen je als vanzelf toe.

De Wet van Aantrekking wil ik niet in zijn geheel afwijzen, maar dient men ook niet als DE WAARHEID te zien. Geen enkel boek verkondigt de Waarheid, durf te twijfelen en te relativeren. Neem de proef op de som en experimenteer er ‘in het klein mee’[1].

Ik sluit mij aan bij de kritiek op de film en dus ook het boek zoals in het volgende citaat uit Wikipedia:

“Critici zien het als een zoveelste spirituele tak van de “instantgeluksindustrie” voor mensen die niet willen leven met pech en tegenslag[2]. Ook wordt erop gewezen dat de leer zeer egocentrisch en materialistisch is, gericht op aardse zaken als succes, hebzucht, rijkdom, geluk, bezit.

Het wordt daarnaast gezien als een cynische leer: wie er niet in slaagt om problemen op te lossen heeft dat aan zichzelf te wijten (het zogeheten blaming the victim).”[3]

[1] Spiegologie, ofwel het ‘fanclubspel’, bekend gemaakt door Willem de Ridder is een methode om te kunnen experimenteren met de principes die overeenkomen met Het Geheim. Zie het als een spel dat je serieus, maar ook lichtvoetig (wel goed geaard, dus niet zweverig) kunt spelen. Veel belangrijker is nog dat je een situatie creëert met een groepje waarin het mogelijk is om elkaar te waarderen zoals je bent. Lief te hebben zoals je bent en dat je elkaar daarin steunt en stimuleert. Speel het en na het spel ‘laat je het los’. Beter dan Ganzenborden of Mens- erger- je- nieten.

[2] Pech en tegenslag horen bij het leven, je kunt ze vaak niet voorkomen of wegmoffelen, dat helpt niet. Een mens is feilbaar en er valt weinig te voorspellen.

[3] De opvatting ‘blaming the victim’ valt te weerleggen. Armoede bijvoorbeeld is het gevolg van een politiek systeem, een gevolg van politieke keuzes. De machtige en rijke elite heeft zich door  de geschiedenis heen altijd goed zijn positie weten te beschermen en te behouden. Daar zijn tal van voorbeelden van te geven. Men kiest niet voor armoede. Uit eigen ervaring weet ik dat armoede en verwaarlozing niet een keus waren van mij en de gevolgen waren van een visualisatie. Net zo min dat mijn depressiviteit en angsten groeiden door er bewust aandacht aan te gegeven. en ze dus ‘aantrok’. Niemand trekt ellende aan. Oorlog en marteling zijn de werktuigen van machthebbers. ‘Blaming the victim’ is een gevaarlijke opvatting en klopt niet met de werkelijkheid.

De ‘Wet van Aantrekking’ werkt af en toe wel, bijvoorbeeld als ik vriendelijk tegen een ander doe, dan zal die ander mij vriendelijk bejegenen. Maar, om dit soort dagelijkse logica tot een universele wet te verheffen gaat wel wat ver. De Wet zou berusten op het principe van ‘alles is energie, ook je gedachten’. Ik twijfel aan deze zogenaamde wetenschappelijke opvatting, maar voor de zekerheid zal ik het navragen.

Dat heb ik inmiddels gedaan (ik heb een echte natuurkundige gevraagd of ‘alles’  energie is, zelfs materie), het klopt! Alles is energie.

De twee boeken die ik zojuist beschreef, ruilde ik op 30 augustus (2016) met het door mij zo geprezen boek Gezelle Brevier, ook al eerder besproken in deze rubriek. Tevens leverde ik Au Pair van W.F. Hermans in, omdat ik een gebonden exemplaar van deze roman eerder op de kop getikt had.

Een sociale functie hebben de kastjes soms ook. Tijdens de boekenruil ontstond er een gesprekje dat ik had met Catrin, een juffrouw uit Canada, waarmee ik van gedachten wisselde over The Secret. We probeerden het geheim van dat boek te doorgronden en kwamen er achter dat het Grote Geheim van het boek is dat het niet strookt met de werkelijkheid.

Boeken, Boeken, Heel veel Boeken…

Deze muurschildering hing boven het boekenkastje aan de Weesperzijde (c) Linda Hartman

Deze muurschildering hangt  boven het boekenkastje aan de  Weesperzijde (c) Linda Hartman

zijn in boekenkastjes op straat te vinden,

zoals bijvoorbeeld het kastje in de Bosboom Toussaintstraat waar ik het volgende boekje aantrof:

Spanish MEWweliswaar in zeer gehavende toestand, maar de methode om je uit de voeten kunnen te maken in het Spaans is zeer gemakkelijk. Het boekje stamt uit 1950. De werkwijze is als volgt: Men ziet steeds 4 plaatjes per pagina en je bouwt gelijdelijk  je idioom op. De beeldtaal die men hanteert is voor iedereen te volgen. Met toevoegingen en combinaties wordt de relatie van de begrippen onderling duidelijk. Als je al wat verder gevorderd bent met deze doe-het-zelf-cursus en je bent al op de pagina´s 66 en 67 belandt, dan ben je terecht gekomen op het volgende:

Boekenkastjesboeken_0009_NEWNa de handleiding volgt ook nog een hoofdstukje over de uitspraak. Veel succes!

Of

zoals ik niet zo lang gelden aantrof tijdens een fietstocht in Landelijk Noord, het poldergebied ten noorden van Amsterdam, een natuurlijk gebied met mooi bewaard gebleven oude dorpjes. Het verschijnsel ‘boekenkastjes’ breidt zich langzaam uit, een goede ontwikkeling lijkt mij.

Beoken en streekproducten naast elkaar

Boeken en streekproducten naast elkaar

 

P6070018 2015 400 1511 MEW

Het aanbod van 7 juni

 

Streeklekkernijen kunnen heel goed naast boeken aangeboden worden.....

Streeklekkernijen kunnen heel goed naast boeken aangeboden worden…..

Het Jongste Gericht, een essay van Kees vn Leeuwen uit 1979

Het Jongste Gericht, een essay van Kees van Leeuwen uit 1979

Het Jongste Gericht (39 pagina’s) van Kees van Leeuwen is een zelfgemaakt boek dat ik in het boekenhoekje van de Aanzet (ik schreef er al eerder over) aantrof (22-09-2014). Het boekje kocht ik voor 50 cent en is in een oplage van ± 500 exemplaren verschenen in 1979. Het is oorspronkelijk een proces in drie bedrijven, maar in deze editie teruggebracht tot een voorwoord en het derde bedrijf.

Het boekwerkje omvat een essay dat ‘over het recht van alle levende verschijnselen op het leven en de unieke, afschuwelijke vrijheid van de individuele mens dat recht te accepteren, dan wel naast zich neer te leggen. Zo wordt iedere daad een rechtsgeding met rechter, aanklager en verdediger’ gaat.

Dit is het eerste werk dat ik aantref waarop geen enkel auteursrecht berust. Men mag vrij citeren, uitgeven of aanvullen.

Het boek begint als volgt:

STEMMINGDe gehele tekst zal ik te zijner tijd publiceren.

Wat de voorzijde van dit boekje betreft: afgebeeld zijn Anubis weegt een ziel, Thoth, de god der wijsheid, noteert het resultaat (Egyptisch 26ste dynastie).

Het is 11 september 2015, ongeveer half vier en ik doe mijn boodschappen bij ‘De Aanzet’. Ik schreef al eens eerder over deze eigenzinnige biowinkel waar zich een boekenhoek bevindt. De bon vermeldt vier maal ‘non food’ tussen gewogen kaas en bosvruchtenjam. ‘Geen voedsel’ bestaat dit maal uit vier boeken van zeer uiteenlopende genres.

‘KIJKEN EN MAKEN VAN MATERIAAL VAN BUITEN’ door schrijfster M.C. Blöte-Obbes en fotografen R.Bär en J. van Reek.

Kijken en Maken kaft MEWHet boekje is uitgegeven bij Uitgeversmaatschappij W. DE Haan N.V. te Utrecht in het jaar 1955.
De schrijfster wil met het boekje dat kinderen spelenderwijs d.m.v. het knutselen met natuurlijke materialen leren om naar de natuur te kijken.
Materiaal ligt voor het grijpen, maar dan zullen kinderen ernaar moeten zoeken en er met belangstelling naar leren kijken, zo betoogt de auteur in haar voorwoord.

Kijken en Maken _0001_NEW MEWHet tweede boekje uit het boekenhoekje van de genoemde biowinkel is een schoolboekje: ‘Met de jaargetijden mee’ en verscheen bij N.V. W.J. THIEME & CIE, een van de bekendste uitgevers van schoolboekjes.

Jaargetijden_NEWHet werkboekje voor plant- en dierkunde op de lagere school , deeltje III was bestemd voor de zesde klas en kwam uit in 1955.

leerboek_new-mew

En telkens weer dat lezende mannetje…

Blijf de pijlen volgen! ⇑

De Wereld-Bibiotheek, bestemd voor jeugdige lezers van 12 tot 82 jaar bracht in 1955 een boek uit met twee verhalen: ‘Ali Baba en de veertig rovers’ en ‘Aladdin en de wonderlamp’vertaald doorJ.W. Gerhard met illustraties voorzien door H.Granville Fell.

ali-baba-mew aanzetboekjes-110915_0003_new-2015-knp

wereldbibliotheek_0001_new-mew

wereldbibliotheek-mew
Enkele voorbeelden van boekenvormgeving:inge-en-bart-mew

inge-en-bart-schutblad-mew

(1)

(1) Dit boek is een typisch voorbeeld van boeken uit mijn jeugd. Voorbeeld (2) vind ik een lelijke kille vormgeving, over dit boek van NU-goeroe Eckhart Tolle spreek ik later over.

Blijf de pijlen volgen! ⇑

vormgeving_0001_new-mew

(2)

(3) Dit fraai gebonden boekvormgeving_0002_new-mew

(3) Gij en het Leven moderne biologie voor iedereen

is uitgegeven bij Scheltema en Holkema’s Boekhandel en Uitgeversmaatschappij N.V. te Amsterdam is een leerboek over ‘moderne biologie voor iedereen’. Deze derde druk is in 1947 verschenen en uit het Duits bewerkt Dr. S. Dijkgraaf van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik trof dit boekwerk aan bij ‘De Boekenhoek’ op 13 november jongstleden.

Geen boek, of toch? Ik vond in mijn geliefde winkel ten bate van het goede doel een ‘boek’ speelkaarten met bijzondere afmetingen. De kaarten zijn langer en smaller dan normaal en de set bevat nog extra ‘boeren’ (symbool C),

kaartspel_0001_new

een joker, eigenlijk een minstreel en een set van 21 kaarten die genummerd zijn van 1 tot en met 21 en een verhaal lijkt uit te beelden.

kaartspel_new-mew

Ik heb nog nooit zoiets aangetroffen en ik ben benieuwd wat deze kaarten betekenen.

Zo, en dan nu schuiven we naar boven en gaan we ons precies een maand terug, namelijk 30 augustus 2016, als ik mij in de Bosboom Touissaintstraat van hoofdstad bevind en bij het boekenkastje een gesprek voer met Catrin op het moment dat ik daar drie boeken inlever, te weten:

Volg de pijlen!⇑

Oude Boekenrubriek

Tijdens mijn zondagse ontbijt luisterde ik  een radioverslag terug over het boek ‘Het juiste spoor’  geschreven door o.a. Cyrille Offermans. Het werk verschenen bij Ons Erfdeel.  

De Vlaams-Nederlandse vereniging Ons Erfdeel vzw wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekend maken en de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen, aldus de webstek van de vereniging.                                                                                                                              

Ik begon te twijfelen tussen – tóch de moeite gaan doen om dit boek te kopen, het kon niet toepasselijker,  en te reizen – en dan alsnog ‘gratis’ zo ver mogelijk met de trein proberen te komen, of thuis te blijven. Na enig wikken en wegen besloot ik niet te gaan.

Net voor dat de Week der Boeken begon had ik al een heel mooi boek aangeschaft. Het nieuwe boek van Halil Gür. ‘Vijf magische reizen door het landschap van de ziel’, zo wordt het nieuwste werk, van de Turks Nederlandse auteur omschreven. De bundel heeft als titel ‘De Babykamer’ meegekregen.

Het boek werd 4 maart in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam ( Het IJspaleisboekenparadijs, ook wel OBA) in een bovenzaaltje op de zesde etage gepresenteerd.   Ziek en krakkemikkig was ik, maar ik heb geprobeerd om daar bij te zijn, wat ook gelukt is. Weliswaar te laat voor het officiële gedeelte, maar dat kon mij niets schelen. Toespraken daar houd ik niet van, mits ze natuurlijk van mijzelf zijn. Voor de signeersessie was ik nog op tijd en sloot mij aan in de rij. Halil zag mij staan en onderbrak even het zetten van zijn handtekeningen om mij een hand te geven. Dat deed mij goed.    Maar, om ‘De Babykamer’ te bemachtigen had ik contant geld nodig, en dat had ik niet. Waar kon ik zo snel een geldautomaat vinden?

Verschillende andere hongerigen voor mij in de rij wisten mij niets anders te zeggen dat de dichtstbijzijnde automaat zich in het CS bevindt. De moed zakte mij in de schoenen en het liefst zou ik een biljet van twintig Eurterreur zo vanuit het niets uit de lucht grijpen. Het lukte mij niet.   Een man in de rij merkte mijn wanhoop op en redde mij plotseling uit de nood. Hij wist een ‘geldtruc’ die hij net geleerd had van een bibliotheekmedewerkster.  Op dezelfde etage, net iets buiten de zaal waar het boek ten doop werd gehouden kan men een automaat vinden waar je tegoedbonnen van de OBA met je geldpasje kan kopen.   Vervolgens kan je zo’n bon direct weer terug in een gleuf duwen en krijg je het saldo van de bon in zijn geheel terug, als je tenminste op de goede knopjes drukt.  Met de hulp van de weldoener uit de rij, die het trucje net had uitgevoerd, lukte het mij om, o wonder, tien munten van twee E. uit het apparaat te laten kletteren.  Terug in het zaaltje kocht ik gretig een exemplaar bij een juffrouw van uitgeverij De Geus en ik wachtte mijn beurt af om het boek te laten signeren.

Enkele minuten  later was het mijn buurt  en                                                                      Handtekening Halil 001

schreef hij in mijn boek.

Ik bedankte Halil en nam het boek met liefde in ontvangst. Hierna zocht ik een plaats in de zaal en koos een stoel naast een man die ik vertelde dat ik mijn turkofiele broer eens zou vragen naar de betekenis van Halils boodschap.  De man wilde de tekst lezen en kon direct zeggen wat er stond. “Voor Bart, een dierbare vriend”.                                             

Hij stelde zich voor als de vertaler van het boek, Mark Grobbink  heette hij, en voegde er aan toe dat ‘De Babykamer’ zijn debuutvertaling was.   We spraken nog enige tijd over de Turkse taal en verwantschappeen met andere talen.       Ik nam afscheid van Mark, ook van vele bekenden, en verliet het IJspaleis, een veel te groot en koud gebouw, waar de intimiteit verdwenen is, de bediendes zijn vervangen door automaten en waar je een boek kan lenen en ‘verlengen’ door het in een apparaat te stoppen.

Volgens mij staan er duizenden boeken dagelijks te rillen van de kou in een gebouw dat is ontworpen als een vrieshuis, en moet doorgaan als het onderkomen van een verzameling kunstwerken die als enige bescherming hun eigen kaftje bezitten om de inhoud te behoeden voor onderkoeling.

Negen dagen later, Boekenweek 2012 was al in volle gang, hield de auteur een voordracht over zijn nieuwe schepping bij een Geheim Genootschap, waar ik bij  aanwezig mocht zijn.        De voordracht ging voornamelijk over Magie, een van de belangrijkste thema’s in het werk van Halil Gür. De schrijver deed zijn colbertjasje uit, stroopte zijn mouwen op begon te vertellen.  In diepe concentratie, bijna in trance vertelde hij zijn verhaal.   Als vanzelf rolde er een verhaal uit zijn mond en ontstond er een meeslepend schouwspel waarin dagelijkse belevenissen een magische lading kregen.

Nu wilde ik graag enkele dingen weten uit het boek, maar standaardvragen konden niet gesteld worden, zo begreep ik. Dit boek, maar ook zijn vorige werk (De mooiste heimweeverhalen uit het oosten, uitg. De Geus, 2009) vertelt iets over de Ziel, Karma, Magie en Engelen en als men aandachtig leest, zo stelt de auteur, dan krijg je vanzelf het antwoord op je vragen. Mystiek en magie horen bij het leven, Halil is er mee opgegroeid, er zeer vertrouwd mee. Volgens hem is het leven zonder magie saai. Magie is de peper en het zout van het bestaan. Ik wil weten wat Magie voor Halil betekent. “Magie is het leven als een sprookje beleven”.

“Al sinds mijn kinderjaren ontmoet ik engelen, sjamanen en magiërs. Feit is dat ik uit Zuidoost-Anatolië kom, waar zich een deel van De vertellingen van Duizend-en-een-nacht afspeelt. Die magie en mysteriën krijg je daar met de paplepel ingegoten, of zoals wij zeggen: met de moederborst mee. Waar je mee omgaat, daar word je door besmet.” 

(Citaat uit het persbericht van uitg. De Geus.)

Het boek vertelt je ook dat, wanneer men zich openstelt en bewust is van wat er met je gebeurt, je vanzelf de magie gaat herkennen. Volgens mij is dat ook de boodschap van ‘De Babykamer’.

Deze dag begon mooi, ik bezocht het vogelnatuurreservaat ten zuiden van Het Nieuwe Meer in Het Amsterdamse Bosplan (wel een plan, maar te weinig bos) en wierp daar een zaadbom (bolletje klei met zaad) en genoot ik van de plek en  de geluiden van de weidevogels.   Later wierp ik op nog twee andere plaatsen  in het Bos van die bommetjes.

Ik reed het Bosplan uit en via A’veen fietste ik de stad weer in. Al gauw werd de betovering van het Bos verbroken.    Zodra ik het Vondelpark in fietste werd ik overspoeld, in elkaar gedrukt, door een walgelijke (zomerse) drukte van een bijna hysterische en benauwende hoeveelheid parkbezoekers die de lente ten doop wilden houden. Het waren groepjes jongeren, twintigers en dertigers, geen leeftijdsgenoten, die en masse zijn neergestreken op de gazons van het park. Het massale beangstigde mij meer naarmate ik verder  in noordelijke richting van het park fietste en de dichtheid van de groepjes toenam.       Ik reed gewoon door en probeer mij ervan af te sluiten. Het vreugdegevoel heeft plaatsgemaakt voor spanning en ergernis. “Nu komt ‘het’ niet meer goed, althans, deze middag niet meer.”  Ik voelde wel opluchting op het moment toen ik het park uit fietste, maar de spanning is er nog steeds.   Het is nu ook spitsuur geworden, niet het meest geschikte moment om door de stad te fietsen of er te zijn. Maar ik zet door tegen wil en dank, ik wil naar de Platenzaak in de Utrechtsestraat om mijn fel begeerde CD van Liz Green te gaan kopen. ‘O, Devotion’ heet haar liedjesverzameling en ik durfde hem blind aan te schaffen, ik had al een paar nummers gehoord en vertrouwde er op dat wel verder wel goed zou zijn.

Als ik de CD gekocht heb, wil ik weer naar huis fietsen en ik baande mij een weg door de versmalde (i.v.m. werkzaamheden a.h. tramspoor) Utrechtsestraat en ik reed iverder tot het Rijksmuseum waar ik in de spitsdrukte terecht kwam. Op dat moment schold een automobilist een vrouw als ‘k.hoer’ uit. Al was niet tegen mij bedoeld, maar het deed mij pijn vanbinnen.     Verder, verder, verder. Via Zuid naar huis. Opnieuw een klein stukje Vondelpark, het kan nu wel, de exodus van vertrekkende bezoekers is al in volle gang en heeft voor de nodige uitdunning gezorgd.                                                              Even later als ik de Heemstedestraat  kruis kan ik nog net remmen voor een brommer die te hard rijdt. De bestuurder maakte een gebaar naar zijn ogen  ‘alsof ik iets aan mijn ogen mankeer’ en zag zijn eigen fout niet.       En alweer voel ik de pijn, de pijn waarmee schaafwonden op mijn ziel gezet worden, al ben ik zelf in geen van de gevallen het slachtoffer van agressie.   Gelukkig had  ik een mooie CD in mijn tas en even later bedacht ik dat de avond met Halil de dag zou redden en dat de opgelopen wonden  zouden worden geheeld.

En het gebeurde ook. De magie van die dag bleek toch nog niet uitgewerkt te zijn, maar had zich even verscholen, beter gezegd vermomd. Het werd mij die avond duidelijk wat de auteur met zijn uitspraak bedoelt als hij zegt dat het leven een gigantische goochelshow is, maar dat wijzelf de goochelaars zijn, die soms nog niet alle trucjes kennen.   De gebeurtenissen die ik die middag meemaakte, waren de afleidingsmanoeuvres van de magie die plaatsvond. Nogmaals werd het zaad gezaaid, maar nu  in een verhaal dat Halil ons die avond vertelde. Als een illusionist sleepte hij ons mee in zijn voordracht, gaf veel prijs, maar verklapte niet alle geheimen.

Na deze avond ben ik wijzer geworden en misschien wel een geoefender goochelaar.  Het zal nog blijken, laat het zaad maar eerst ontkiemen, dan zie ik wel weer.    En, Heldere hemel, een novelle van Tom Lanoye ligt nu op mijn werktafel. Ik beloof mijzelf dat ik nimmer nog mijn best zal doen om het Geschenk na te jagen.       Het kost mij te veel moeite en zo’n boekje is waarschijnlijk wel weer in het antikwariaat of de ramsj te vinden. Maar ik heb nu wel een mooi luisterboek, een luisterwerk, aangeschaft: Het leven als een sprookje- van meester-verteller Willem de Ridder.   Het was op de valreep van De Week bemachtigd en het geschenk moest ik aftroggelen van de verkoopster omdat een luisterboek uit Cd’s bestaat en niet uit papieren bladzijden.  Jammer dat het ook zo ging, want enige soepelheid in het denken had ik in deze boekhandel met bewustzijnsverruimende boeken, wierook en krachtige stenen wel verwacht. Het luisterwerk stond NB naast de papieren versie van de verteller in de kast. En een boekje met zo’n titel als Heldere hemel is toch heel erg aantrekkelijk om weg te geven.     Ik had ook een mooie steen uit de vitrine kunnen pakken en dan vragen of ik daar niet het boekje bij kado kon krijgen. Zo’n steen vertelt immers ook een verhaal en dat zeg ik zonder ironie.

De boeken werden open en bloot zo op de toonbank gelegd . Ik vroeg de verkoper of ze als cadeautje ingepakt konden worden. Boeken mogen niet kaal in de tas meegenomen worden.  En boeken zijn altijd een cadeautje voor mijzelf.

Beide verkopers wenste mij veel succes met het cadeau en hoopte dat de ontvanger er veel plezier mee zou hebben. “Dat zal wel lukken”, antwoordde ik hen,  want ik wist wie de ontvanger was en verliet de winkel.

Boekenweek 2011 & andere literatuur 

De Boekenweek duurt elf dagen en vandaag is het (al) de elfde dag, oei, de laatste! Ik heb het boekenweekgeschenk ‘De Kraai’ van Kader Abdolah van een student in het studentencafé gekregen. Zo kon ik afgelopen zondag dubbel gratis met het boekje met de trein reizen.

Ik heb tot nu toe alleen nog maar antikwariaten bezocht en nog geen ‘gewone’ boekhandel. Bij mij begon de Boekenweek al eerder in de Oudemanhuispoort waar ik het met de boekverkoper van de ‘Gulden Piek’ het had over het niet bestaande boekenweekgeschenk van de antikwariaten. Wel heeft hij de boekenweekgeschenken van de afgelopen jaren. Ik vond er een aantal onder een stapeltje boeken in één van de boekenkisten die in het onoverdekte gedeelte van de poort te vinden is. Daar trof ik het geschenk uit 1955, ter gelegenheid van de twintigste Boekenweek. Op Schrijversvoeten door Nederland heet het en is geschreven door Clare Lennart. Het boekje werd uitgegeven door de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.  Clare Lennart doet verslag van de bezoeken die zij aflegde bij vijftien auteurs die verspreid door het land woonden. Erg boeiend vond ik de verslagen niet, maar als verzamelobject is het best een leuk boekje, vooral om de mooie vormgeving.

Boekenweekgeschenk 1955 MEWEen ander boekje dat ik wél tijdens deze Boekenweek en ook in de Poort aantrof was een Prisma woordenboek met Neologismen, nieuwe woorden in de Nederlandse taal, verschenen in 1984. Het bevat een woordenlijst van nieuwe woorden, nieuwe uitdrukkingen en nieuwe betekenissen van bestaande woorden die sinds 1970 in onze taal gebruikt worden.

En het zijn er erg veel: 211 pagina’s beslaat de lijst die met ‘aandachtsgebied’ begint en met ‘zwartjoekel’ eindigt. Ik zal t.z.t. nog eens wat meer aandacht aan deze lijst besteden, ik heb veel van dit soort woorden en uitdrukkingen sinds mijn jeugd gehoord of gelezen. Hoe taal toch snel kan veranderen, ook daar kom ik nog een keer op terug.

Verder nog aangeschaft: drie drukken van MEI van Herman Gorter. Nu heb ik er totaal vijf:de 6e (W.Verssluys, 1921); de 12e (C.A.J. van Dishoeck, 1969[aanschaf de Poort, dit jaar]); een druk uit 1996(Ooievaar); eentje uit 1994(Querido); en één uit 1956(Ooievaarpocket). In De Kraai van Kader Abdolah wordt gerefereerd naar MEI, waar de verteller van het verhaal, de hoofdpersoon de eerste strofe citeert van het gedicht. Tot mijn grote verrassing las ik tijdens de gratis rit in de trein deze strofe van dit prachtige gedicht. Veel MEI deze week.

Een week geleden(zaterdag) reisde ik naar Zutphen. Daar kocht ik uit deKaleidoscoopserie(no. 4)twee boekjes: De Arme Hemdenmaker van Valery Larbaud , vertaald door Eduard du Perron en Het pistoolschot van A.Poesjkin, ook uit deze serie(no.5). Bovendien trof ik in dezelfde bak een singeltje uit 1962 aan van Wim Sonneveld en Godfried Bomans. Afgelopen vrijdag kocht ik bij de Gulden Piek ‘De Verpletterende Werkelijkheid’ van Maarten Biesheuvel, een verhalenbundel uit 1979, tweede en tevens laatste druk, want zijn boeken worden niet meer herdrukt en zijn alleen nog maar antiquarisch leverbaar. Mijn verzameling ‘Biesheuvels’ is weer wat completer.

Nu ben ik uitgekocht in mijn eigen ‘Antikwariatenboekenweek’. Waarom bestaat er eigenlijk geen dergelijke boekenweek? Wellicht overbodig. Misschien maar goed ook. Nostalgische snuffelaars komen toch wel aan hun trekken.

Wordt vervolgd.  Maart 2011.

Het Kindergoochelboek en andere boeken

Het is al juli en intussen is er veel gebeurd. Op 15 april vondin Amsterdam de ‘Boekennacht’ plaats. Nou ja, ‘nacht’. Net zo min als de ‘Museumnacht’ ’s nachts plaatsvindt, maar het klinkt aantrekkelijker en wordt in andere plaatsen en maar ook bijvoorbeeld in Hongarije zo genoemd: Múzeumok Éjszakája.

Múzeumok Éjszakája

De Boekennacht met als thema De Ontdekking leverde mij 1 nieuw boek op: Stil de Tijd, pleidooi voor een langzame toekomst, van Joke Hermsen. Mijn nieuwsgierigheid voor dit boek werd gewekt door een interview met haar door Wim Brands en later in Een Kamer in het Verleden n.a.v. wat zij over Simeon ten Holt vertelt.

Later meer hier over.

Verder nieuwe aanwinsten: ‘Het Parfum’ van Patrick Süskind(1985), vertaling en achttiende druk uit 1992. Een beroemd boek, al had ik er nog nooit van gehoord tot het moment dat de boekverkoper van de ‘Gulden Piek’ mij erop attendeerde toen wij het over geuren hadden. Het boek gaat over een geurenverzamelaar in de 18e eeuw in Frankrijk die een moord pleegt op een jong meisje omdat zij de perfecte geurencombinatie bij zich droeg. Het hele boek door worden er geuren beschreven en opgesomd. Al op de eerste pagina wordt de stank in de steden beschreven en later in Parijs. Een opsomming van bijna een pagina lang,  het is geen uitzondering in het boek. Alles en iedereen heeft een geur of stinkt.   Citeren van geurbeschrijvingen heeft geen zin, dan kan je net zo goed het hele boek citeren. Ik vind het een fascinerend en knap geschreven boek, maar wel eentje die ik in het Duits zou willen lezen. Ik denk dat het prachtige woorden bevat.

Over ontdekkingen gesproken: enkele weken geleden ontdekte ik aan de overzijde(t.o. het standbeeld van Rembrandt) van de Amstel een nieuw terras: Klarenbeek met een boeren theetuin.   Een mooi terras bij de boerderij Klarenbeek uit 1604. Nu is de boerderij een ‘zorgboerderij’, een plek, waar ‘mensen met een beperking’ (tja, welke beperkingen? die heb ik ook…) kunnen werken in de theetuin en biologische groente verbouwen die daar ook verkocht wordt.   In het gangetje bevindt zich een boekenplank waar je boeken mag meenemen en zelf je overtollige boeken mag neerzetten.   Ik nam er twee mee: Het Kindergoochelboek door Ruth Dirx en  Fritz Mareck, een vertaalde uitgaveuit 1970(Adri de Waard), oorspronkelijk in het Duits uitgegeven bij Fackelträger-Verlag  Schmidt-Küster GmbH Hannover.

 (c) Dirx/Mareck 1969                                                                               (c) Dirx/Mareck 1969

Het boek komt in mijn goochelboekenverzameling te staan. En nu kan ik ook beter weer een antiquariatenplank inrichten, dan zet ik ze in volgorde van aanschaf met plaats en datum bij elkaar. De boeken horen bij elkaar, ze vertellen gezamenlijk een verhaal. Ogenschijnlijk heeft Het Kindergoochelboek niets met Poespas van Simon Carmiggelt te maken, maar dat hebben ze wel. Ik laat dat nog wel weten.

De weggeefbibliotheek, ik zie ze steeds meer, ook de zeer goedkope en kleine boekenantiquariaten, zoals de al jaren bestaande Vensterbankboekhandel van Sporadisch Antiquarisch. Boeken van 1 piek staan in een buitenvensterbank. Het geld voor een boek kan je gewoon in de brievenbus gooien. In het restaurantschip ‘Het Einde van de Wereld’ (Amsterdam) staat ook een kast waar je boeken mag meenemen.    Ook gratis op te halen en eventueel ook te brengen boeken kan men bij de Weggeefwinkel. Daar is een aardige boekenplank te vinden.   Dit begint al aardig op de boekenkasten-en-vensterbank-rubriek te lijken.       Ik ben benieuwd waar er nog meer van dergelijke boekenplanken –en vensterbanken of nog mooiere plekken te vinden zijn en of ik ze ook in het buitenland kan aantreffen.

Een zeer bijzondere weggeefbibliotheek is op het Beursplein in Amsterdam te vinden waar sinds 19 oktober  een bibliotheekkast geplaatst is op het aktiekamp van de ‘Occupy Amsterdam’ beweging. Deze beweging maakt onderdeel uit van de wereldwijde ‘Occupy’ beweging die momenteel (20/10/11) in duizenden steden plaatsvindt.

Sinds de verhuizing begin dit jaar (2012) van CREA,  het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam(UvA), is in het café een boekenhoek te vinden waar je boeken mag ruilen. Veel boeken met wetenschappelijke onderwerpen, maar ook romans zijn daar  (soms) te vinden.

Vervolg over boekenkastjes juli 2013

 4 juni ‘s avonds fietste ik langs Sarphatipark 127 en zag tot mijn verbazing dat de ‘Vensterbank’ was opgeheven en  dat ik het vertrouwde luifeltje er boven  niet aantrof.        Op de vensterbank trof ik slechts drie boeken aan, een armzalig restant.

Het eerste boek ‘De Sneeuwtijger’ van Desmond Bagley  (jaartal?) gaat over een afgelegen mijndorpje in de bergen van Nieuw-Zeeland, dat plotseling opgeschrikt wordt door de sneeuwtijger. Binnen enkele seconden wordt het dorp door een lawine weggevaagd. Ian Ballard, manager van een miljardenconcern, speelt een belangrijke rol in de gebeurtenissen waarmee de overlevenden van de ramp te maken krijgen.

Sneeuwtijger MEW

Het tweede boek ‘Make Way for Ducklings’ is een prentenboek, een getekend verhaal, een kinderboek, over de avonturen van acht kleine eendjes in de stad Boston. (……………………………..)

Ducklings MEWBoek drie is wat mij betreft het meest bijzondere, maar voor mij nagenoeg onleesbaar omdat het een Russisch boek is, al kan ik het Cyrillische opschrift wel ontcijferen. De Nederlandse titel is Anti-Dühring en geschreven door Friedrich Engels. Het werk die is in de vorm van een PDF verkrijgbaar en heeft in die vorm de ondertitel De heer Eugen Dührings omwenteling van de wetenschap meegekregen.

Schutblad MEWMaar, ruim een week geleden fietste ik weer langs het pand en zag er verschillende briefjes hangen, ééntje was afkomstig van de ‘vensterbankeigenaar’ met een heugelijke mededeling erop. De Vensterbank zou verhuizen naar nummer 123.

En nu hangt er bij nummer 123 een soort luxe uitgevoerd vogelhuisje met puntdak, waarin zich enkele boekenplanken bevinden. Helemaal onderin ligt een verzameling strandspeelgoed. Het hoort er niet in thuis, wel in de Weggeefwinkel .

Ik fiets vaak door de Bosboom Toussaintstraat. Aha, al weer een boekenkastje, gelijkend op het Sarphatiparkkastje. Iets eenvoudiger, maar ook een vogelhuisje met planken er in. Ik heb even gekeken, maar nog geen boek meegenomen. En nu niet vergeten dat er aan de Weesperzijde ook een boekenkastje te vinden is. Dit kastje is vrij groot en erg luxe voor zijn soort: een echte kast met glazen deurtjes ervoor.

In deze kast trof ik een heel erg leuk boekje aan: ‘De Taalshow’. Het is vernoemd naar het radioprogramma met dezelfde naam en is in 1979 uitgegeven door Het spectrum.

De Taalshow MEWEerder trof ik in het Sarphatiparkkastje de Oosthoek-Times Wereldatlas uit 1973 aan. In dat boek vond ik een briefje met een foto. Het briefje, op 22 januari 1996 geschreven door een studente uit Groningen, L. genaamd,  is aan haar oma gericht en gaat over een project waar de zij aan meewerkt.

Koome_0001_NEW

De foto is een afbeelding van een boekhandel die dezelfde naam draagt als de oma van L.  Het adres van de oma staat in de brief. Conclusie: Oma heeft een boekhandel en deze is, als die nog bestaat te vinden in Koog a.d. Zaan.

De boekenkast in de Bosboom Toussaintstraat leverde mij het boek “Zwanen schieten’ van Hella Haasse op.

Zwanen schieten MEWIk citeer uit de voorflap: In Zwanen schieten  worden feiten uit haar eigen familieverleden bron van speculatie. Niet de feiten zelf zijn belangrijk, maar de associaties die zij oproepen en het proces van verandering en herschepping, dat de herinnering aan de feiten ondergaat.”

In de Buurtboerderij vond ik op de boekenplank van de weggeefwinkel ‘Bomen in de Winter’, gids voor het herkennen van bladverliezende bomen en struiken tijdens hun rustperiode.

Bomen MEWDeze bomengids is samengesteld door Wouter der Herder en Claerisse van Veen is uitgegeven bij Zomer & Keuning in Ede(1980).  Deze rijk geïllustreerde gids(256 pag.) omvat een verzameling van ruim 80 soorten bomen met uitgebreide beschrijvingen. Voor mij als boomliefhebber een gouden vondst.

Taalwetenschap MEW

Op de achterzijde van deze aulapocket kam men lezen dat de helft van de  tekst gewijd is aan taalverschijnselen als fonologie, grammatica en semantiek en verder wordt er in dit boekje aandacht besteed aan de ontwikkeling van linguïstische opvattingen van De Saussure, Bloomfield en Chomsky. De pocket is in 1970 uitgegeven door Uitgeverij Het Spectrum N.V. Utrecht/Antwerpen. Aulapcket nr. 448.

En op blz. 58 vond ik het volgende kaartje:

Boek_0002Voorzijde

Boek_0003 AchterzijdeBladzijde 58 gaat over het saussuriaanse principe. Dat kan ik niet in een paar woorden uitleggen, daar zult u het boekje voor moeten lezen.

Homerus copy

Dit boek, interessant voor degenen die Grieks op school gehad hebben is in 1958 verschenen bij J.B. Groningen, Djakarta. Het exemplaar dat u nu voor u ziet is de herziene dertiende druk door dr. J.A. Schuursma, destijds rector van het Amsterdamse Vossius Gymnasium.

Het onderstaande boek geschreven door Shakti Gawain over intuïtie werd gekocht in de Himalaya New Age Boekhandel, een winkel met theehuis dat jammer genoeg op 1 maart 2012 gesloten moest worden wegens huurproblemen.

Intuitie MEWVeel van dit soort ‘nieuwetijdsboekhandels’ zijn verdwenen, juist in een tijd dat de behoefte toeneemt om ‘bewuster te gaan leven’, en dat spirituele ontwikkeling voor een groter wordende groep mensen een belangrijke plaats in hun leven inneemt.

Intuïtie is een goed boek voor degenen die kennis willen maken met dit fenomeen. We zijn allemaal intuïtief en het boek kan een handleiding zijn om de mogelijkheden van dit verschijnsel te ontdekken en toe te passen.

 

‘Geschreven portret’ van Tom Lanoye, een geschenk van de bibliotheken tijdens de Boekenweek van 2012. Over deze week is meer te lezen in dit weblogboek.

Ik vond dit boekje in de boekenkast van Het Einde van Wereld. De veelzijdigheid van deze kunstenaar wordt in een aantal hoofdstukken aan het licht gebracht.

Van het Einde van de Wereld naar het Andere Einde van De Stad. De Buurtboerderij. In  vrij grote gerubriceerde boekenkast zag ik De Kleine Winkler Prins Encyclopedie in 20 delen uit 1978 staan. Voor encyclopedieën heb ik van jongs af aan een zwak gehad. Ik houd van naslagwerken. Deze puntgave serie boeken telt in totaal 6312 pagina’s en ik schat minstens 45.000 artikelen en ongeveer 6000 afbeeldingen.

De Kleine Winkler Prins Encyclopedie in 20 delen uit 1978

 

Citaat bij de tweede druk: “Het feit dat een tweede druk reeds zo spoedig noodzakelijk was, bood de redactie de gelegenheid de KLEINE WINKLER PRINS IN KLEUR geheel bij de tijd te brengen(*).

De redactie hoopt dat deze encyclopedie voor velen een betrouwbare informatiebron zal blijken.”

Worden er eigenlijk nog wel encyclopedieën in boekvorm uitgegeven? We hebben nu Wikipedia, maar wat is de kwaliteit van dit naslagwerk waar iedereen aan mee kan werken?

Later meer over naslagwerken.

(1/10/13) Geen boekenkastje, maar wel boekenverkoopplanken, je zou het een boekenkastje kunnen noemen, is te vinden in de biovoedingsmiddelenwinkel ‘De Aanzet’(*). Deze zeer uitzonderlijke winkel met biovoeding en huishoudelijke artikelen heeft sinds de verhuizing van de Frans Halsstraat naar de 1ste Jacob van Campenstraat een leeshoekje met tweedehandse boeken, die je daar kan lezen, maar ook kan kopen. De prijzen zijn vanaf 50 cent tot enkele euro’s en de opbrengst wordt besteed aan een goed doel.

Ik zag daar een boek, precies het koren op mijn (boeken-)molen, de ‘Grote Stilte Atlas van Nederland’(Uitgeverij Balans 2002, ISBN 9050184685) gaat over stille plekken in Nederland. Enkele plekken zijn opgeheven, zoals het stiltemuseum in Amsterdam (pag.196).

Het hele archief van het museum is nu te vinden in het Karl Ernst Osthausmuseum, in het Duitse Hagen, hartje Ruhrgebied.

Het staat bekend als het Museum voor Museums, het is een weeshuis voor opgeheven musea. Daar ligt nu dus het Stiltemuseum, zwijgend over wat het allemaal te vertellen heeft.

Zo valt te lezen in het Volkskrantartikel uit het Volkskrantarchief van 21 december 2002.

De meeste stilteplekken zijn te vinden in kerkgebouwen, meditatiecentra en hofjes. En daarvan bestaan de meeste nog wel.

En ik heb ook al een boekendoos aangetroffen bij Zaal 100. Ik ben er al een tijdje niet meer  geweest en ik kan niet zeggen of de doos van blijvende aard is. Duidelijk is in ieder geval dat er op veel plaatsen in de stad of net daar buiten men graag af wil van het boekenoverschot. En dan van de nood een deugd maakt omdat anderen er plezier van hebben.

In de doos vond ik:

Zomer, zon , zee… en de boeken van de De Geus. Fragmenten uit de acht mooiste boeken om deze zomer te lezen.

De Geus zomer 2008_NEWDit boekje bevat fragmenten van acht romans bij de Geus uitgegeven in 2008. O.a. Milena Agus, Françoise Chadernagor en Agnès Desarthe geven acte de présence in deze bundel.

Ik zal de schrijfsters even aan u voorstellen.

Milena Agus: “Schrijven is te vergelijken met hoe ik eet” is een citaat van de in 1974 geboren Genuaanse. Dan ben ik benieuwd hoe haar eetgewoontes zijn. Daar kom ik natuurlijk alleen achter als ik het fragment van het ‘Het huis in de via Manno’ ga lezen en het dan mogelijkerwijs zal verslinden. In ieder geval zijn een aantal van de genoemde boeken terug te vinden in […]. Ik wens u alvast een smakelijke maaltijd toe.

Françoise Chadernagor: ‘De dochters van Olga’ is de titel van het boek waarvan Françoise( Frankrijk, 1945, afstammend van Franse vrijmetselaars en  een Indiase slavenfamilie) zelf beweert dat “het een boek vóór vrouwen over vrouwen is om de mannen te pesten”, dus dit verhaal is het bespreken niet waard, want voor feministische   apartheid moet je geen reklame maken.

Agnès Desarthe: We eten even verder met Agnès. Haar fragment is afkomstig uit de roman ‘Eet me’ waarin het hoofdpersonage Myriam een restaurant begonnen is.

Wordt vervolgd.

© Simon Trap voor MEW 2014-2018