Aŭtorarajto Mia Propra Verko/VAZNak/Laborgrupo Kritikaj Spiritoj

Auteursrecht Mijn Eigen Werk/VAZNaK/Werkgroep Kritische Geesten

Op alle onderdelen van Mijn Eigen Werk(*)/Culturele Verschijnselen rust auteursrecht.

Overname van tekst, foto’s, et cetera mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden na schriftelijke toestemming van MEW/Culturele Verschijnselen /Rudolf Veenendaal, Maria Distel, Simon Trap, Johan Wilgenbos, e.a.

Verzoeken tot publicatie van teksten, citaten, afbeeldingen, et cetera kan men uitsluitend via rudolfveenendaal(at)antenna.nl indienen.

(*) Het betreft hier alle bestanden die zelf geproduceerd zijn onder welke naamsvermelding dan ook.

Afbeeldingen die niet tot mijn eigen werk behoren, maar wel met alle zorgvuldigheid onder strikte voorwaarden geplaatst zijn (toestemming pictoright) vallen ook onder de auteurswet van 1912.

Publicatie zonder toestemming op welke wijze dan ook is strafbaar volgens de Auteurswet van 1912.

Verdere informatie is te vinden via:

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/nl/wiki/Auteurswet_1912

© MijnEigenWerk/ Culturele Verschijnselen 2010-2019

Verklaring Autonome Kunstenaars

VAZNaK

Verenigde
Autonome
Zelfstandig
Nadenkende
Kunstenaars

Met als doel dat kunstenaars onbelemmerd in vrijheid en onafhankelijk van maatschappelijk, politiek of religieus denken hun kunst kunnen maken en uitdragen en op eigen wijze in levensonderhoud kunnen voorzien.

De kunstenaar, daar wordt onder verstaan iedereen die vakbekwaam scheppende arbeid verricht en/of produceert, moet vrij van economische, politieke en maatschappelijke of religieuze belangen, bedrijven en media, kunnen werken, zijn of haar werk uitdragen in de openbaarheid zonder belemmerende voorwaarden en vrij zijn om daarvoor een honorarium voor te verwerven of te ontvangen.

Geen enkel instituut, (overheids-)instelling, organisatie – maatschappelijk; religieus; politiek; en dergelijke mag invloed uitoefenen op het werk van de kunstenaar.
De kunstenaar werkt en leeft autonoom en hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen aan personen en instanties, overheden, politieke en religieuze organisaties en dergelijke.

Het werk, uitvoering, reproductie, publicatie en elke andere vorm van openbaarmaking is auteursrechtelijk beschermd volgens de geldende auteursrechten zoals deze zijn vastgelegd in de wetgeving.

VAZNaK is voor vrijheid van elke kunstenaar, waar ook ter wereld, en vrije expressie voor iedereen met tegelijkertijd het respect tonen voor anderen en andersdenkenden.

NB.: VAZNaK is een warm voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Tot zover de belangrijkste uitgangspunten van VAZNaK, opgesteld op 13 december 2014, bijgewerkt op 8 januari 2020, namens hen en mijzelf Rudolf Veenendaal (o.b.a. Bart R.), meer dan 35 jaar lang autodidact veelzijdig kunstenaar.

Werkgroep Kritische Geesten

Anarchistisch zijn met een Eigen Onafhankelijke mening, niet zelfgenoegzaam, wel zelf nadenkend. Anarchisme zonder politieke correctheid.