Indikilo

Indikilo

Bijsluiter

Voor overname van artikelen en ander materiaal zie:

Aŭtorarajto Mia Propra Verko/VAZNak/Laborgrupo Kritikaj Spiritoj (Auteursrecht Mijn Eigen Werk/VAZNaK/Werkgroep Kritische Geesten)

Overname van tekst, foto’s en ander materiaal zonder toestemming is verboden! Alle rechten voorbehouden!

© Culturele Verschijnselen 2019-2020

Indikilo

Bijsluiter

Voor overname van artikelen en ander materiaal zie:

Aŭtorarajto Mia Propra Verko/VAZNak/Laborgrupo Kritikaj Spiritoj (Auteursrecht Mijn Eigen Werk/VAZNaK/Werkgroep Kritische Geesten)

Overname van tekst, foto’s en ander materiaal zonder toestemming is verboden! Alle rechten voorbehouden!

© Culturele Verschijnselen 2019-2023

Ik verwijs u graag naar mijn nieuwe webpagina De Stoornis Maatschappij (DSM).

Informatie en verhalen over maatschappelijke stoornissen, hoogsensitiviteit, creatief chaoten en allerlei geestelijke zaken. Samengesteld door Rudolf Veenendaal en Johan Wilgenbos.

························································································································

Volgens sommigen ben ik een mens met gebruiksaanwijzing. Daar wil graag aan tegemoet komen. Voor mij een mooie gelegenheid om aandacht te schenken aan een verschijnsel dat hooggevoeligheid genoemd wordt. Maar dat niet alleen, want de zelfdiagnose die ik zelf als ‘hooggevoeligheid’ stelde bleek bij nader onderzoek niet geheel te kloppen. Om het eenvoudig voor jullie te maken heb ik mijn etikettenverzameling erbij gepakt om op mijzelf nog een etiket te plakken, namelijk een term die ik ontleende van pedagoge en expert op het gebied van ‘ADHD’, dyslexie, hoogbegaafdheid en autisme, Peggy Schut. Zij gebruikt de term ‘creatief chaoten’ en daar sluit ik mij graag bij aan. Dus ben ik een creatief chaoot. Ik wil net zoals Peggy Schut af van etiketten, stigmatisering en vooroordelen van mensen die een andere hersenfunctionaliteit hebben, maar nog steeds helaas weggezet worden als mensen met een stoornis, psychiatrisch ziek of erger. Wij zijn anders, hebben onze eigen manier van leven, kijken op onze eigen manier naar de wereld, maar zijn niet gek of gestoord. Etiketten en kwalificaties zoals ‘stoornissen’ zeggen meer over de samenleving, het systeem waarin wij leven en de tijdgeest dan over de groep mensen die wij zijn en als je goed kijkt eigenlijk helemaal niet zo vreemd zijn zoals u, maar ook ik zelf van jongs af aangeleerd heeft.

Dus u krijgt van mij een pillendoosje met bijsluiter. Zo kan ik op deze manier een lans breken voor iedereen die net zoals ik een Hoog Sensitief Persoon (HSP) is, maar ook allerlei andere eigenschappen hebben die buiten de normen van maatschappij vallen.

Inhoud van deze bijsluiter:

Leest u alsjeblieft ook de voetnoten!

Waar mag u Rudolf Veenendaal voor gebruiken?

Uitsluitend te gebruiken voor kunst- en schrijfopdrachten, voordracht van eigen en soms andermans werk.

Welke voorzorgsmaatregelen dient men te nemen alvorens men contact met hem op neemt?

Over het algemeen hoeft men geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Spreek niet in de ochtend met hem af, Rudolf Veenendaal is geen ochtendmens1.

Wees rustig, jaag Rudolf Veenendaal niet op en gun hem de ruimte om een beslissing te nemen.

Wederzijds respect en rekening houden met grenzen en belastbaarheid is gunstig voor een vruchtbare samenwerking.

Bijzonderheden

Doe zo veel mogelijk alles met aandacht, wees mild en geduldig.

Motto

Het leven is goed wat je ook doet, want in het Woud gaat nooit iets fout”

(Rokus de Vrije Vogel uit de Fabeltjeskrant)

INFORMATIE

Rudolf Veenendaal is gevoelig voor zintuiglijke prikkels. Over ‘Creatief Chaoten’ zijn helaas nog te weinig boeken geschreven. Wel besteed Peggy Schut er aandacht aan, zie haar webpagina De Creatieve Chaoot.

Rudolf Veenendaal is een mens met beperkingen2, net zoals u.

1.Wat is Rudolf dan?

Een mens dat die niet in één hokje te duwen is. Ook anderen met etiketten zoals AD(H)D, dyslexie, hoogbegaafdheid, autisme of hooggevoeligheid niet. Ik ervaar mijzelf als een mens met eigenschappen afkomstig uit de vergaarbak kenmerken die onder deze termen gerangschikt worden.

Anderen, en dan bedoel ik sommigen die tot de groep met een Extreme Normaliteit Stoornis (ENS) behoren hebben mij wel eens de volgende kwalificaties gegeven: autistisch, contactgestoord, authentiek, excentriek of eerlijk. Maar ook gewoon één term, namelijk ‘Rudolf’. Zou het dat zijn?

Rudolf is fantasierijk, houdt van een rustige vriendelijke sfeer, niet van geweldfilms. Belangstelling voor tal van onderwerpen, houdt niet van oppervlakkigheid. Erg nieuwsgierig. Mensenmassa’s zijn uit den bozen en Rudolf heeft tijd nodig om indrukken te verwerken. Alleen zijn is vaak een noodzaak, maar wordt meestal niet als eenzaam ervaren. Integendeel.

Hij kan intens genieten van natuur, kunst en literatuur. Hij fixeert zich graag op details, merkt kleine details snel op. Hij heeft grote moeite met veranderingen en een behoefte aan een vaste structuur en duidelijkheid.

Zelfonderzoek en veel levenservaring, kennis vergaren en nog veel meer hebben mij geleerd dat ik ook een andere kant heb die tegenstrijdig lijkt te zijn met mijn hooggevoeligheid, ook wel hoogsensitiviteit, HSP of SPS genoemd. ‘Hoogsensitieve High Sensation Seeking’ is een eigenschap waarmee ik uitgerust ben en het verklaart veel van mijn wisselende temperamenten. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat 25% van ‘hoogsensitieven’ zich onder de term ‘HSS’ kan scharen.

Graag verwijs ik u naar https://www.anahata-coaching.nl/hsp-blog/de-wetenschap-bewijst-25-is-hoogsensitieve-high-sensation-seeker.

2. WAT U ZOU MOETEN WETEN ALS U ZICHZELF HIER IN HERKENT ?

Goede raad.

U bent goed genoeg zoals u bent.

U bent geen egoïst als u zorgvuldig en dus met aandacht met uzelf omgaat. Neem de tijd en baken uw grenzen goed af. Laat u niet overvragen en voer één taak tegelijk uit. Waarom zou u ‘alles’ tegelijk moeten doen? Waarom denkt u misschien dat ‘multitasken’ bestaat? Het Nederlandse woord is ‘meertakigheid’. Een duidelijk woord dat meer mensen kunnen begrijpen dan dat opschepperige modieuze taalgebruik. Uit onderzoek is gebleken dat ‘meertakigheid’ niet bestaat, maar dat er sprake is van ‘taakschakelen’. Meer over dit onderwerp is hier te vinden.

Probeer een methode te vinden om uw grenzen aan te geven zonder anderen te kwetsen. Leer om te gaan met energie van uzelf en van anderen.

Ga alvast praktisch aan de slag. Dus, als u bijvoorbeeld gevoelig bent voor: geluid, felle verlichting, veel mensen, zonneschijn,temperatuurverschillen, spanning, veel indrukken, et cetera, dan doet u er goed aan om uzelf te beschermen door uw grenzen aan te geven en u zelf terug te trekken uit de situatie die u overweldigt. Neem rust.

Aarden. Probeer contact te maken met de aarde, voel dat u stevig staat, haal rustig adem en ontspan.

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET

mensen die misbruik maken van uw goedheid, gedienstigheid en empathie.

omgevingen waar veel rumoer, spanning en andere negatieve invloeden waarneembaar zijn.

al het overige waardoor u zich direct niet prettig voelt.

wees niet altijd een behager, offer uzelf niet op

Gebruik van verslavende middelen.

Ze vormen een groot risico. Onderdruk je gevoel niet met middelen,

maar gebruik je gevoel om meer te genieten van het leven of om meer je creativiteit te kunnen gebruiken. Mocht je tóch terecht gekomen zijn in een verslaving, zoek dan hulp en/of help jezelf m.b.v. een lotgenotengroep. Ook aan te raden is het boek ‘De verslaving voorbij’ van Jan Geurtz, uitgegeven bij Anbo – Anthos Amsterdam, ISBN 978 90 263 1720 0.

BELANGRIJK

HSS is geen ziekte, stoornis, of aanstellerij. Het is ook geen defect. Hoogbegaafd zijn ook niet, autisme en dyslexie evenmin. Hoogsensitief zijn is net als de vorige eigenschappen een aangeboren eigenschap met mooie en gunstige kenmerken.

Medicatie is totaal onzinnig, net zoals je bijvoorbeeld hoogbegaafden of mensen met donker haar, of een bepaalde lichaamslengte van die eigenschappen zou willen genezen.

“Waarom zou je een vis willen leren om in bomen te klimmen?” is een uitspraak van Albert Einstein.

Mogelijke bijwerkingen

Overprikkeling, vermoeidheid, verslavingsneiging, nervositeit, angstig, weinig concentratie, zichzelf wegcijferen, impulsiviteit, overbelast raken, maar ook in vervoering raken, gemakkelijk ontroerd zijn, intens genieten. Ook perfectionistisch, analytisch en feitelijk. En energiek, complexe denkpatronen, tijdloosheid, beeld denkend, sociale ongemakken, eigenzinnig, aandachtsspreiding, experimenteel, afgewogen risico’s durven nemen, avontuurlijk.

Dwangmatigheid en het gebruik van computers

Rudolf Veenendaal heeft van alles last. Ongemakken. Irritaties. Kritisch. Verder valt het wel mee. Hij heeft het meeste last van:

Perfectionisme. Perfectionisme. Perfectionisme. Niet kunnen stoppen met een bezigheid. Hij is zeer nauwgezet, op feiten gericht, systematisch, ordelijk, chaotisch, taalkundig ontwikkeld, vindingrijk, fantasievol, standvastig, speels, maar ook obsessief, aandachtig, maar heeft ook concentratieverlies.

En een obsessieve compulsieve stoornis3. Zo wordt mijn verzameling van mijn ingewikkelde gewoontes genoemd. Deze complexe gewoontes zijn lastig en vragen veel tijd en aandacht. Ik ben extreem NAO (Niet Anders Omschreven)4, veel afwisseling dus. Bijvoorbeeld in stemmingen. Ik heb ook erg veel last van lichamelijke verschijnselen die voor een gewone dokter nergens thuis te brengen zijn. Daar heeft hij niet voor doorgeleerd en de gemiddelde psychotherapeut ook niet.

Het maakt mij niets meer uit, ik weet wie ik ben en wat ik ben. Dat is het voornaamste.

Thuis heb ik last van allerlei gedoe en gepieker. En herhalingen. En zenuwbuien. Angstige hersenspinsels en vermoeiende handelingen. Gelukkig weet u niet wat ik allemaal denk of meemaak binnen mijn complexe denkruim.

Computers gebruik ik veel en ik kan er eigenlijk niet goed mee overweg, of hangt dat ook van mijn stemming af? Ik heb ook last van neuropathie5 . Dat is het gevolg van slijtage van kraakbeen tussen de nekwervels waardoor zenuwen in de knel zijn komen te zitten en dat heeft dan weer gevolgen voor het functioneren van mijn handen. Of richting zoeken en plotseling iets omstoten of laten vallen. Voldoende zo?

ALGEMENE WENKEN

Inmiddels is allang aangetoond dat ochtend- en avondmensen bestaan. Hoe de verhouding in de ‘samenleving’ precies ligt tussen avond- en ochtendmensen kan ik niet met zekerheid zeggen. Wel is zeker dat ochtendmensen hun bioklok aan avondmensen hebben opgelegd, zij (die frisse wakkere types) hebben de norm bepaald en een enorm stempel gedrukt op de ‘maatschappij’ en economie. De ochtend is heilig en dat zullen we (de avondmensen) weten ook, met alle gevolgen van dien. En die gevolgen zijn: slapeloosheid, ochtendhumeur, verstoring biologische klok, gezondheidsklachten, verkeers- en bedrijfsongevallen, concentratieverlies, et cetera. Waarom is de ochtend zo belangrijk? En de rest van de dag dan? Ik geniet heel veel van de avonden, avondlicht, zonsondergangen, vroege schemering, mistige taferelen in de polder die zich in de avond laten zien.

Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Avondmens

Beperkingen

Lees hierover de webpagina De Stoornis Maatschappij!

Versie 22 september 2023 (22092023 XZA 004), herzien en aangevuld op 28 december 2018 en is verbeterd op 25 februari 2019, herzien, opgefrist en verbeterd op 15 maart 2019 en weer herzien, opgefrist verbeterd geactualiseerd op 22 september 2023.

© Rudolf Veenendaal 2015-2023.

3 Ook dwangneurose genoemd. Het komt op veel gebieden voor en is aan te treffen in lichte tot zware vormen. Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Obsessieve-compulsieve_stoornis#Diversen

4 Restgroep bij psychische aandoeningen zoals omschreven in het DSM IV.

5 Neuropathie is een aandoening en in Wikipedia als volgt omschreven: Neuropathie uit zich sensibel vooral door verminderde functie (doof gevoel) als door foutieve functie (die gevoeld kunnen worden als tintelingen, prikkelingen, koud pijnlijk gevoel, branderig gevoel, en aanrakingspijnen) en motorisch door krachtverlies. Citaat uit https://nl.wikipedia.org/wiki/Neuropathie .

7 Aandachtstekort duidt er op dat er een gebrek zou zijn. Het tegendeel is juist waar, er is veel meer aandacht voor allerlei zaken, mogelijk met een kortere tijdsduur ervoor of soms helemaal niet, dan de aandacht op zaken waarvan anderen dan jij zelf vinden dat je er aandacht voor moet hebben. Aandachtsspreiding, aandachtsveelheid. of aandachtsverstrooiing is een betere term.

9 DSM staat voor De Stoornis Maatschappij. Deze rubriek bevat teksten die over menselijke mentale en psychische bijverschijnselen gaan. DSM staat ook voor: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, het handboek van de psychiatrie. De nieuwste versie het DSM-5 wordt ernstig bekritiseerd door o.a. Johan Wilgenbos die als alternatief voor dit boek een lijst heeft aangelegd met meer dan 100 maatschappelijke stoornissen.