Mensenrechten

Luister HIER naar de ‘The Declaration of Human Rights’ via de Concertzender in het programma Dreamscenes van 12 juli 2020.

Artikel 3 – Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4 – Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5 – Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 12 – Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 19 – Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20 – Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Wij mogen nooit onderworpen aan marteling, al lijkt die nog zo ‘onschuldig’. Mondkapjesplicht, 1,5 meter, sociale distantie, e.d. zijn een vorm van marteling. Alle opgelegde gedragingen, ‘beschermingsmiddelen’ (tegen wat eigenlijk?), kleding en zo voort, experimenten, zoals mondkapjesplicht, verplicht testen, verplichte quarantaine en vaccinatie zijn in strijd met het mensenrechtenverdrag en de Neurenbergcode.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.