Nederland is verworden tot een bananenrepubliek

“Er is geen rechtsgang meer waarbij waarheidsvinding en rechtvaardigheid centraal staat. In plaats daarvan worden er politieke belangen behartigd door de rechtsprekende macht.”

Volgens Viruswaanzin.nl in een van de nieuwsbrieven.

Een bananenrepubliek is een land dat corrupt is. “Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.” Bron: Wikipedia.

Viruswaanzin, de actiegroep die strijdt om de lockdownmaatregelen in Nederland direct en geheel afgeschaft te krijgen is van mening dat er rechtsongelijkheid bestaat wat het demonstratierecht betreft. Het grondrecht om te mogen demonstreren in deze tijd met noodverordeningen die manifestaties verbiedt, werd op de proef gesteld toen op 1 juni het in Amsterdam mogelijk bleek te zijn om een grote demonstratie van duizenden mensen te houden. De massabetoging op de Dam van Black Lives Matter toonde aan dat het mogelijk is om toch grote manifestaties te houden en dat het demonstratierecht overeind blijft, al kan er idealiter niet aan de anderhalvemeternorm gehouden worden.

Bij Viruswaanzin steekt het enorm dat elke poging om te demonstreren de acties door de overheid verboden werden. De grote demonstratie van 21 juni op het Malieveld in Den Haag kon geen doorgang vinden, ondanks de goede afspraken met de politie en de nodige aanpassingen die gedaan werden om te kunnen voldoen aan de regels die golden binnen de noodverordeningen. Een tweede poging om op 28 juni opnieuw te demonstreren liep helaas op een verbod uit.

Het is iedereen gegund, zoals Black Lives Matter die voor een goede zaak strijden, gebruik te maken van grondrechten, maar er mag niet met twee maten gemeten worden door de overheid of de rechterlijke macht, zoals dat nu het geval is. Viruswaanzin vindt dat Nederland om die reden afgegleden is naar een bananenrepubliek, waar andere belangen spelen dan de democratische rechtsgang. De actiegroep riep afgelopen zondag op om bij de rechtbanken bananen te leggen om duidelijk te maken dat men vreest dat er willekeur bestaat al het om grondrechten gaat.

De foto’s laten een sfeerimpressie zien van de actie bij de rechtbank te Nijmegen.

Dit bericht is geplaatst in Bevrijding, Mooiere Wereld, Nijmegen, Politiestaat, zelfstandig nadenken. Bookmark de permalink.