Drijflaagwaarnemingen

Het Nieuwe Meer

Amsterdam aan Zee

Amsterdam aan Zee

Het Nieuwe Meer zoals we dat nu kennen, gelegen ten noorden van het Amsterdamse Bosplan[1] is in 1956 aan de noordzijde sterk vergroot ten gevolge van zandwinning.

Overzichtskaart van Het Nieuwe Meer afkomstig van een Oeverlandenkalender.

Overzichtskaart van Het Nieuwe Meer afkomstig van een Oeverlandenkalender.

De Wikipedia vermeldt hierover:

“Een groot deel van de Riekerpolder werd hiervoor vergraven tot Riekerplas, die onderdeel werd van de Nieuwe Meer. Ook de Riekermolen uit 1636 moest in 1956 hiervoor verdwijnen en verhuisde naar de Amsteldijk bij de Kalfjeslaan. Het gewonnen zand werd gebruikt voor de ophoging van de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Sindsdien heeft het meer een diepte tot zo’n 35 meter.”

[1]Een park, dat net zo is aangeharkt als de opvattingen der kleinburgerlijke zielen die zich de bewoners van de hoofdstad noemen en de kaalgeschoren gazons tot de rijkdommen der natuur rekenen.

Een groen decor, de kerosinesproeituin van ’s lands nationale parkeerplaats, ruim 80 jaar geleden aangelegd om de illusie te laten voortbestaan dat echte natuur toch wel erg dichtbij is.”   

Tot zover over het Amsterdamse Bos en een citaat uit het verhaal 

‘Het avondrondje’, te lezen via

https://www.nederland-schrijft.nl/verhaal?pi=39&story_id=5688 .

Ten noorden van het meer ligt het natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden dat al meer dan 30 jaar door de ‘Vereniging De Oeverlanden Blijven!’ beheerd wordt.

Het meer kent veel gezichten die beïnvloed worden door weersomstandigheden en seizoensinvloeden die ik veel sterker ervaar als in de stad. Er is grote variatie te vinden van de oevers met rietkragen, bos, strandjes en enkele steigers.

Het meer en de Oeverlanden hebben een vrij grote natuurwaarde[2] en zijn onmisbaar voor de stad en vormen een belangrijke buffer tussen de hoofdstedelijke honger naar nog mee bouwlocaties en de opdringerige expansiedrift van ’s lands Vliegtuigenparadijs.

[2] De natuurwaarde van dit natuur- en recreatiepark is erg groot. In het jubileumboek ‘Natuurlijk Noordelijke Oeverlanden’ dat in 2014 verscheen t.g.v. het 30-jarige bestaan van de VDOB! (Vereniging De Oeverlanden Blijven!) wordt in hoofdstuk 4 wordt over de grote biodiversiteit van het gebied gesproken.

P2280077 2821 300 MEW (72, TXT)

Zicht op het meer gezien vanaf de noordelijke oever

Wel wat kitscherig, maar ook wel mooi...

Wel wat kitscherig, maar ook wel mooi…

Het meer en zijn omgeving is niet vrij van problemen en tegenstrijdige belangen[3] De oevers aan de noordzijde van het meer worden al jarenlang aangetast door aangespoeld vuil. Het materiaal voornamelijk afkomstig van de bedrijvigheid aan de overzijde en van recreanten die het verschil niet weten tussen natuur en afvalbak. De variatie van het materiaal is groot, maar de verzamelingen bevatten steeds  dezelfde soorten afval: plastic flessen, EPS (piepschuim), tuinderijmateriaal, plastic zakken, verpakkingsmateriaal van supermarktvoedingsproducten, aanstekers, speelgoed (veel zandvormpjes), glazen drankflessen, hout, zonnebrandmiddelflesjes, touw, kleding, handdoeken, picknickkleden, slaapzakken,  aanstekers enzovoort.

Een van de vele aanstekers die ik in een oever aantrof

Een van de vele aanstekers die ik bij een oever aantrof

[3] Problemen in De Oeverlanden zijn o.a.: vervuiling, overlast van het ‘cruisegebied’ (*) en evenementen zoals festivals. Overbodige bomenkap heeft plaats gevonden t.g.v. een woonwagenkamp (dankzij de gemeente Amsterdam, de bewoners zijn daar niet schuldig aan!) en Waternet dat op vernielzuchtige wijze bomen heeft gekapt om een sloot langs het Jaagpadbos (**) schoon te kunnen houden. Meer over tegenstrijdige belangen volgt later.

 

Ook bouwpuin is rijkelijk aanwezig in de oevers van het meer.

Ook bouwpuin is rijkelijk aanwezig in de oevers van het meer.

De vuilsamenklontering, dat veel weg heeft van de ‘plastic soep’ (al lijkt het hier meer op ‘cup-a-soup’[4]) heeft zich in de loop der jaren vermengd met riet(-restanten) of is vergroeid met de uitlopers van boomwortels. Er zijn, hoe nadelig ook in milieu- en natuuropzicht deze ‘soep’ ook is, boeiende composities ontstaan die een schoonheid in zich hebben en voortdurend aan verandering onderhevig zijn.

[4] Cup-a-soup is een instantsoep (oplossoep). De vergelijking van de ‘afvalsoep’ met de ‘plastic soep’ heb ik gemaakt omdat de oeverlandenafvalsoep, plastic soep is op zeer kleine schaal. De oeverlandenafvalsoep heeft overeenkomsten met de gigantische oceaansoep: het ontstaan, gevolgen en de samenstelling zijn nagenoeg hetzelfde(***).

P2280124 2015 400 MEW

De skulpturen lijken in veel opzichten op collages.

P2280131 2015 400 MEW

En er spelen meer elementen die beeldbepalend zijn een rol. Uiteraard ook het water waar deze kunstzinnige samenstellingen op drijven of soms gedeeltelijk in ‘verzonken’ zijn. Het water waarin altijd weerspiegelingen zijn te zien van wolkenluchten, al dan niet afgewisseld met het hemelse blauw[5], of bijvoorbeeld een overhangende tak, leent zich dan als een achtergrond. De gelaagdheid van het beeld maakt de taferelen interessant. Het water is helder en laat als wonderspiegel tegelijkertijd de diepte zien van de compositie. Op de bodem van het baaitje of de plas binnen de beschoeiing is wrakhout te zien of ander ingegroeid materiaal, zoals plastic zakken.  Drijvende voorwerpen lijken te zweven.

[5] Men kan zelfs de skulpturen ‘kosmisch’ noemen, de wolken kunnen zich kilometers hoog boven het aardoppervlak bevinden.

P2280127 1813 400 MEW

Het zonlicht is de perfecte belichting van de skulptuur. Dit soort samenstellingen van ‘toevallige’ elementen inspireerde mij tot het maken van deze serie ‘Drijfwaarnemingen’[6].

[6] ‘Drijfwaarnemingen’. Ik noem ze zo, maar Hoogheemraadschap Rijnland bedoelt met deze aanduiding de drijvende lagen van algen. Verschillende betekenissen dus.

P2280132 2015 400 MEW

 

De maker van dit kunstwerk heet Toeval.

De maker van dit kunstwerk heet Toeval.

(*), (**), (***) Toelichting volgt.

© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016- 2017    Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Afvalskulptuur | Reacties uitgeschakeld voor Drijflaagwaarnemingen

Theetuin Millingen

P8030006 2418 300 MEW P8030009 copy MEW P8030011 2418 MEW P8030012 1813 400 MEW

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P8030145 2418 MEW (altijd 15x11 72 dpi)

Ik ga nog even terug naar de zomer toen ik de Millinger Theetuin bezocht.

Wordt vervolgd.

Het vervolg:

P8030013 2015 400 MEW P8030153 1813 400 MEW

© Bart Rovers 2015-2016

© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Millinger Theetuin | Reacties uitgeschakeld voor Theetuin Millingen

Maastricht Anders…

…en nu even geen St. Servaas, Stokstraatkwartier of Onze Lieve Vrouweplein, maar hedendaagse en minder hedendaagse ontwikkelingen geregistreerd in oktober van 2015.

PA040029 2818 2013 450 copy MEW STDRD 72 dpi PA040033 2821 copy MEW PA040044 2821 PA040035 1813 400 PRCS PA040057 2418 PA040002 2020 Raadhuis CNTRST 400 KNP 2019 XX PA040003 2016 400 copy MEW (72dpi) PA040024 1813 400 KNP KNP KNP KNP PA040004 2418 300 PA040045 2821 MEW (1209)© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Maastricht anders | Reacties uitgeschakeld voor Maastricht Anders…

Plantengids 2

Blauwe Monnikskap, Aconitum napellus L., gekweekte tuinsoort

Deze (zeer giftige) plant, afkomstig uit de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae), oorspronkelijk te vinden in ruigten, kreupelhout en elzenbos, kan boven 2000 m in Europese gebergten aangetroffen worden. Ik zag exemplaren in de Millinger Theetuin, een zeer bijzondere theetuin in mediterane stijl gelegen nabij het dorp Millingen a.d. Rijn.

Untitled-1 copy XZA 15x CNTRST KNP MEW P5220004 KNP KNP KNP 1916 CNTRST P5220007 KNP KNP DNKR MEW P5220035 copy MEW P5220017 2015Aangetroffen bij het museumtramspoorlijntje¹ nabij de Schinkel

© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Plantengids | Reacties uitgeschakeld voor Plantengids 2

Plantengids

P5100060 2812 350 BLW 1511 MEW

Bernagie (Borago officinalis L.)

Bij de Zuidas, de kantorenas in het zuidelijk gedeelte van de hoofdstad, ligt een ‘braak’ stuk grond en daar trof ik Komkommerkruid (Bernagie) aan.  Een voorbeeld van de nieuwe serie met de titel  ‘Plantengids’.

P5070002 KNP 15x 300dpi MEW 72dpi

Dagkoekoeksbloem (Silene diocia L.)

De (lila) bloem is zeer kenmerkend voor de Dagkoekoeksbloem. Vindplaats: A´damse Bosplan.

P5070027 copy MEW

Smeerwortel (Symphytum officinale), Amsterdamse Bosplan

P5160018 2821 KNP KLR MEW

Avondkoekoeksbloem (Silene alba), Ouderkerk

 

Ossentong, overblijvend, Jaagpadbos

Ossentong, overblijvend, Jaagpadbos

Over de vindplaatsen:

Het Bosplan wordt al ruim 80 jaar abusievelijk  ‘Amsterdamse Bos’ genoemd en in oorsprong ook het Bosplan, met nadruk op ‘-plan’. Het gebied is een bosachtig recreatiegebied met veel gazons en stukjes bos.

© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Plantengids | Reacties uitgeschakeld voor Plantengids

Gebruiksaanwijzing

Klik op deafbeelding om naar de Bijsluiter te gaan.

Klik op de afbeelding om naar de Bijsluiter te gaan.

Geplaatst in Aandacht | Reacties uitgeschakeld voor Gebruiksaanwijzing

Het laatste Treinkaartje

Bijna Het laatste Kaartje

Bijna Het laatste Kaartje

Ik wil  u nu nog even in herinnering brengen dat WIJ Nederlandse treinreizigers vorige zomer, althans een klein deel daarvan, nog met de trein konden reizen in het bezit een papieren kaartje.

Waarom  kom ik daar nu op terug? Om niet te vergeten dat na ruim 103 jaar het spoorkaartje tot het verleden behoort en om ook niet te vergeten dat ik en vele anderen voor het eerst met een Boekenweekgeschenk  voorzien van een speciale code gratis in de trein mochten, maar ook moesten reizen.

Boekenweekgeschenk 2015_NEW copy

Nu is men verplicht om zich met een chipkaart per spoor te verplaatsen. Om die reden is er naast de streepjescode zoals afgedrukt staat op de achterzijde van het geschenk  een extra code afgedrukt om het domein der spoorwegen te  kunnen betreden.

Het laatste Kaartje_NEW

Echt het allerlaatste kaartje

Wat hebben het Boekenweekgeschenk en het Laatste Papieren Kaartje met elkaar gemeen? De uitzonderlijkheid ervan. Een boek als ´eendagskaart´ en een treinkaartje dat na 8 juli 2014 een historisch document geworden is. Het Boekenweekgeschenk van de 80ste Boekenweek met het thema Waanzin leverde mij een mooie reisdag op en inpireerde mij tot het schrijven van een verhaal met als titel Muizenpaleis en het reizen met Het Laatse Kaartje leverde  een mooie serie foto´s op, gemaakt tijdens een regenachtige dag in Zandvoort aan Zee. Van deze serie wil ik u enkele tonen.

P7070076 copy

P7070105 2921 CNTRST LCHT P7070100 2815 ZWRT OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Nostalgie | Reacties uitgeschakeld voor Het laatste Treinkaartje

Schoorlse Duinen & Noordhollands Duinreservaat

P8010012 MEWSchoorlse Duinen augustus 2014

P8010015 CNTRST KLR MEW P8010076 copy KLR EXP 002 PSTR 1510 MEW P8010017 copy KLR P8010074 copy CNTRST UIT MEWP8010068 CHNTRST KNP MEW P8010005 CNTRSTEn het Noordhollands Duinreservaat eind augustus

P8260001 copy 1511P8260120 CNTRST 1510P8240024 UIT CNTRST XZA 001 1511 300P8240018 UIT KNP XZA 0-01 KRT KLN 1510P8260126 1015P8260125 1511P8260124 1511P8260146 1511 MEW© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Schoorl & Duinreservaat | Reacties uitgeschakeld voor Schoorlse Duinen & Noordhollands Duinreservaat

Het Jongste Gericht

Het Jongste Gericht-Essay van Kees van Leeuwen

Het Jongste Gericht, afbeelding: Kees van Leeuwen

23 september 2014-Geachte belangstellende, klik op het bovenstaande plaatje en u komt op de nieuwe pagina terecht die ik de titel Boeken, Heel veel Boeken… heb gegeven. Nieuw en vernieuwd. De oude boekenrubriek heb ik losgeknipt van ‘Taalverschijnselen’ .

© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Boeken | Reacties uitgeschakeld voor Het Jongste Gericht

Fotoserie Aragoniet- en zoutregio nu te zien in OBA

Aragoniet nabij het dorpje Korond

Aragoniet nabij het dorpje Korond

© Bart Rovers 2014

 Tot eind februari 2014 zijn in de Openbare Bibliotheek Amsterdam in het Buitenveldertse filiaal  twee fotoseries te zien over de zout- en Aragonietregio in het Roemeense district Hargita.

In augustus 2012 heb ik een zeer bijzonder gebied bezocht in Erdély (Transsylvanie): de zoutregio in Hargita Megye (Harghita District). De zoutstreek, gelegen in Székelyföld (Seklersland, Seklers zijn een etnische groep Hongaren), is wonderschoon en biedt heel veel voor de natuurliefhebber.  Ik raakte in vervoering door het landschap, de schatten van de aarde, de zoutmeertjes, de bronnen, de dorpjes, de bossen, het mineraalwater en de bramen en bosbessen in overvloed die mij genezing gaven.  (…)

Het is ook het gebied waar ik wandelde door de inmiddels vervallen en in onbruik geraakte Aragonietmijn.

Het mineraal aragoniet is een calciumcarbonaat met chemische formule CaCO3. Het is een onstabiele polymorf van calciet en is daardoor moeilijk te onderscheiden van calciet, omdat de meeste eigenschappen gelijk zijn” (Citaat Wikipedia).

Ook wordt er aan de steensoort  eigenschappen als aardend, stabiliserend en kalmerend. toegekend.

Je kon daar onder begeleiding van een gids  de berg op, om dan een route te volgen langs de steenlagen, warmtebronnen en zoals ik ze zou willen noemen: de aardsculpturen. Erg fascinerend om te zien hoe warmte, druk en water en de aanwezigheid van mineralen zo’n grote verscheidenheid aan structuren en kleuren voortbrengt.

Tegenover het begin van de wandelroute waar Moeders Aarde iets van haar schatten bloot geeft, bevindt zich het Vencel Knopmuseum. Het museum toont de geschiedenis van de Aragonietmijnbouw in deze streek. Tevens zijn er een aantal gebruiksvoorwerpen ondergebracht die vervaardigd zijn uit dit materiaal.

De tentoonstelling is te bezichtigen in de OBA, filiaal Buitenveldert, informatie vindt u hier.

© Bart Rovers 2014

Meer informatie: klik op onderstaande verwijzingen:

Openbare Bibliotheek Amsterdam

Aragoniet en Calciet

En extra voor degenen die het Hongaars niet machtig zijn en graag wat meer over het  Vencel Knopmuseum willen weten:

Ki volt Knop Vencel?-Wie was Vencel Knop?

Kiállítás-Tentoonstelling

A szovátai kálpona oltára- Kapelaltaren in Szováta

Gyüjttemények-Verzamelingen

© Culturele Verschijnselen/Bart Rovers, MijnEigenWerk 2016-Alle rechten voorbehouden.  Overname van beeld en tekst is verboden!

Geplaatst in Tentoonstellingen | Reacties uitgeschakeld voor Fotoserie Aragoniet- en zoutregio nu te zien in OBA