Indikilo

Indikilo

Bijsluiter

Voor overname van artikelen en ander materiaal zie:

Aŭtorarajto Mia Propra Verko/VAZNak/Laborgrupo Kritikaj Spiritoj (Auteursrecht Mijn Eigen Werk/VAZNaK/Werkgroep Kritische Geesten)

Overname van tekst, foto’s en ander materiaal zonder toestemming is verboden! Alle rechten voorbehouden!

© Culturele Verschijnselen 2019

Ik verwijs u graag naar mijn nieuwe webpagina De Stoornis Maatschappij (DSM).

Informatie en verhalen over maatschappelijke stoornissen, hoogsensitiviteit, creatief chaoten en allerlei geestelijke zaken. Samengesteld door Rudolf Veenendaal en Johan Wilgenbos.

························································································································

Volgens sommigen ben ik een mens met gebruiksaanwijzing. Daar wil graag aan tegemoet komen. Voor mij een mooie gelegenheid om aandacht te schenken aan een verschijnsel dat Hooggevoeligheid genoemd wordt.

Dus u krijgt van mij een pillendoosje met bijsluiter. Zo kan  ik  op deze manier een lans breken voor iedereen die net zoals ik een Hoog Sensitief Persoon (HSP) is, maar ook allerlei andere eigenschappen die buiten de normen van maatschappij vallen.

Inhoud van deze bijsluiter (*):

(*)Leest u alsjeblieft ook de voetnoten!

Waar mag u Rudolf Veenendaal voor gebruiken?

Uitsluitend te gebruiken voor kunst- en schrijfopdrachten, voordracht van eigen en andermans werk.

Welke voorzorgsmaatregelen dient men te nemen alvorens men contact met hem op neemt?

Over het algemeen hoeft men geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Spreek niet in de ochtend met hem af, Rudolf Veenendaal

is geen ochtendmens1.

Wees rustig, jaag Rudolf Veenendaal niet op en gun hem de ruimte om een beslissing te nemen.

Wederzijds respect en rekening houden met grenzen en belastbaarheid is gunstig voor een vruchtbare samenwerking.

Bijzonderheden

Doe zo veel mogelijk alles met aandacht, wees mild en geduldig.

Motto

Het leven is goed wat je ook doet, want in het Woud gaat nooit iets fout”

(Rokus de Vrije Vogel uit de Fabeltjeskrant)

INFORMATIE

Rudolf Veenendaal is hoogsensitief, extreem gevoelig voor zintuigelijke prikkels. Over hoogsensitiviteit zijn veel boeken verschenen. Om er een paar te noemen:

Boeken van Elaine N. Aron, zie Wikipedia-artikel hierover, http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogsensitief_persoon ;

In 2015 is verschenen de 20ste druk van ‘Hoogsensitiviteit als Kracht’.

Hooggevoeligheid als uitdaging’, Marian van de Beuken, Uitgeverij Ankh-Hermes BV, ISBN

90 202 01441; ‘Hoogsensitiviteit in het dagelijks leven’, Ilse Sand, Nederl. uitgave 2016, PANTA RHEI UITGEVERIJ, ISBN 978 90 8840 139 8; er is verder veel literatuur te vinden via www.ookzogevoelig.nl en te bestellen bij https://www.boekenroute.nl/

dat is beter dan via bol.dom!(is Albert Heijn, maakt de kleine uitgeverijen en boekhandels kapot! Kent uw verantwoordelijkheid!)

Rudolf Veenendaal is een mens met beperkingen2, net zoals u.

1.Wat is hoogsensitief?

Mensen die hoogsensitief zijn (HSP, Hoog Sensitief Persoon), zijn gevoeliger dan de meeste mensen.

Naar schatting is 15% van de bevolking is HSP. Kenmerken (over het algemeen): ontvankelijker voor indrukken, prikkels, hebben een sterke intuïtie en zijn empathisch. Zintuiglijke waarnemingen worden sterker ervaren, sferen worden haarfijn aangevoeld. Nemen te vaak negatieve energie (onbewust) van anderen over, een HSP kan zich moeilijk afsluiten. Meestal kan een hooggevoelig mens moeilijk tegen veranderingen. Hij of zij wil liever niet op de vingers gekeken worden tijdens het werk.

Een HSP is fantasierijk, houdt van een rustige vriendelijke sfeer, niet van geweldfilms. Filosofische belangstelling, houdt niet van oppervlakkigheid. Erg nieuwsgierig. Mensenmassa’s zijn uit den bozen en een HSP heeft tijd nodig om indrukken te verwerken. Alleen zijn is vaak een noodzaak, maar wordt meestal niet als eenzaam ervaren. Integendeel.

Een HSP kan intens genieten van natuur en kunst. Hij of zij merkt kleine veranderingen sneller op dan een niet-HSP.

Interesse in spiritualiteit.

2. WAT U ZOU MOETEN WETEN ALS U ZICHZELF HIER IN HERKENT ?

Goede raad

Het wordt tijd, om eens aan u zelf te denken in plaats van altijd uzelf op te offeren voor anderen. U bent goed genoeg zoals u bent.

U bent geen egoïst als u zorgvuldig en dus met aandacht met uzelf omgaat. Hoogsensitieven zijn nogal eens geneigd om het plezierig voor anderen te maken en zichzelf daarbij uit te sluiten.

Probeer een methode te vinden om uw grenzen aan te geven zonder anderen te kwetsen. Leer om te gaan met energie van uzelf en van anderen. Met andere woorden: doe aan ‘energiebeheer’. Hoe?

1. Raadpleeg informatie over hoogsensitiviteit en zoek het juiste boek uit om te oefenen met uw bijzondere eigenschap.

2. Probeer, en dat kan m.b.v. boeken en cursussen uw intuïtie te ontwikkelen zodat u beter in staat zult zijn om situaties te herkennen die goed of juist niet goed zijn.

3. Ga alvast praktisch aan de slag. Dus, als u bijvoorbeeld gevoelig bent voor: geluid, felle verlichting, veel mensen, zonneschijn,temperatuurverschillen, spanning, veel indrukken, et cetera, dan doet u er goed aan om uzelf te beschermen door uw grenzen aan te geven en u zelf terug te trekken uit de situatie die u overweldigt. Neem rust.

4. Aarden. Probeer contact te maken met de aarde, voel dat u stevig staat, haal rustig adem en ontspan.

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET

mensen die misbruik maken van uw goedheid, gedienstigheid en empathie.

omgevingen waar veel rumoer, spanning en andere negatieve invloeden waarneembaar zijn.

al het overige waardoor u zich direct niet prettig voelt.

– wees niet altijd een behager, offer uzelf niet op

Gebruik van verslavende middelen.

Ze vormen een groot risico. Onderdruk je gevoel niet met middelen,

maar gebruik je gevoel om meer te genieten van het leven.

3.BELANGRIJK

Hoogsensitiviteit is een aangeboren gave. Het is temperament. Hoogsensitief is geen ziekte, stoornis, of aanstellerij.

Hoogsensitieven zijn geboren met een extra gevoelig zenuwstelsel. Therapeutische behandeling of medicatie is totaal onzinnig, net zoals je bijvoorbeeld hoogbegaafden of mensen met donker haar, of een bepaalde lichaamslengte van die eigenschappen zou willen genezen.

Hoogsensitiviteit heeft niets met autisme of ‘ADHD’3 (bestaat niet als hersenziekte, is verzonnen door de ‘ontdekker’ ervan, de ‘ziekte’ was en is helaas nog steeds gunstig voor de pillenverkoop) te maken. Accepteer mensen zoals ze zijn, met al hun eigenschappen, temperament en karakter.

Mogelijke bijwerkingen

Prikkelbaarheid, vermoeidheid, verslavingsneiging, nervositeit, angstig, weinig concentratie, zichzelf wegcijferen, impulsiviteit, overbelast raken, maar ook in vervoering raken, gemakkelijk ontroerd zijn, intens genieten, spirituele ervaringen.

Dwangmatigheid en het gebruik van computers

Rudolf Veenendaal heeft van alles last. Ongemakken. Irritaties. Kritisch. Verder valt het wel mee. Hij heeft het meeste last van

Perfectionisme. Perfectionisme. Perfectionisme.

En een obsessieve compulsieve stoornis4. Zo wordt mijn verzameling van mijn ingewikkelde gewoontes genoemd. Deze complexe gewoontes zijn lastig en vragen veel tijd en aandacht. Ik ben extreem NAO (Niet Anders Omschreven)5, veel afwisseling dus. Bijvoorbeeld in stemmingen. Ik heb ook erg veel last van lichamelijke verschijnselen die voor een gewone dokter nergens thuis te brengen zijn. Daar heeft hij niet voor doorgeleerd en de gemiddelde psychotherapeut ook niet.

Het maakt mij niets meer uit, ik weet wie ik ben en wat ik ben. Dat is het voornaamste.

Thuis heb ik last van allerlei gedoe en gepieker. En herhalingen. En zenuwbuien. Angstige hersenspinsels en vermoeiende handelingen. Gelukkig weet u niet wat ik allemaal denk of meemaak binnen mijn complexe denkruim.

Computers gebruik ik veel en ik kan er eigenlijk niet goed mee overweg, of hangt dat ook van mijn stemming af? Ik heb ook last van neuropathie6 . Dat is het gevolg van slijtage van kraakbeen tussen de nekwervels waardoor zenuwen in de knel zijn komen te zitten en dat heeft dan weer gevolgen voor het functioneren van mijn handen. Of richting zoeken en plotseling iets omstoten of laten vallen. Voldoende zo?

ALGEMENE WENKEN

voor iedereen en in het bijzonder voor Hoogsensitieven nog een lijstje met aanbevelingen.

Afkomstig uit ‘Hoogsensitiviteit als kracht – werken met je intuïtie’ van Carolina Bont, Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, tiende druk 2007. Meer informatie: www.carolinabont.nl

1. Zorg voor een goede fysieke conditie

2. Let op het effect van je gedachten op je stemming

3. Gun jezelf veiligheid

4. Luister naar jezelf

5. Ga stap voor stap

6. Laat het streven naar perfectie los

7. Waardeer jezelf zoals je bent

8. Wees assertief

9. Geef en ontvang met hart en ziel

10. Communiceer bewust

11. Train jezelf in loslaten

12. Leef het leven dat je hebt

voetnoten

¹ Inmiddels is allang aangetoond dat ochtend- en avondmensen bestaan. Hoe de verhouding in de ‘samenleving’ precies ligt tussen avond- en ochtendmensen kan ik niet met zekerheid zeggen. Wel is zeker dat ochtendmensen hun bioklok aan avondmensen hebben opgelegd, zij (die frisse wakkere types) hebben de norm bepaald en een enorm stempel gedrukt op de ‘maatschappij’ en economie. De ochtend is heilig en dat zullen we (de avondmensen) weten ook, met alle gevolgen van dien. En die gevolgen zijn: slapeloosheid, ochtendhumeur, verstoring biologische klok, gezondheidsklachten, verkeers- en bedrijfsongevallen, concentratieverlies, et cetera. Waarom is de ochtend zo belangrijk? En de rest van de dag dan?

Zie verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Avondmens

² ADHD, ADD en aanverwante verschijnselen. Tot mijn grote spijt wil en moet ik bekennen dat ik tot ongeveer 2006 aannam dat ADHD, e.d., bestond. Ik geloofde in nieuwe ontdekkingen, ontwikkelingen en vooruitgang in de ‘medische wetenschap’. Wat een optimistisch beeld had ik toch! En biologische psychiatrie bestond in die tijd ook nog! Nee, nu even serieus, want de bittere werkelijkheid is dat er veel schade berokkend is door de ‘medische wetenschap’, en zoals u waarschijnlijk weet, niet alleen op het gebied van de menselijke geest. Hoe kwam ik er achter dat ik HSP ben?

In het jaar 2006 viel mij het lot toe dat ik in een uitkeringssituatie7 terecht kwam. Men verplichtte mij deel te nemen aan een traject van de SNWA (Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam∗) in de illusie dat ik daarna geschikt zou zijn om als regulier lijfeigene door het slijk en het stof voor een baas zou kruipen. Tijdens dat traject viel het de ‘begeleiders’ op dat ik een ‘slechte’ concentratie had. Dat wordt aandachtstekort8 genoemd. Ook viel een begeleidster9 op, althans, dat ik ‘te gevoelig’ was, daar moest ik wat aan doen. Toen wist ik nog niet wat ik was en ben, namelijk een hoog gevoelig mens. In die tijd was ik geïnteresseerd geraakt door een webstek met de naam Hersenstorm. Dat was de webstek van Anne-Marie van der Gouw. Haar zeer informatieve ‘stek’ had ik met veel interesse gelezen. Zij noemde haar verzameling eigenschappen Hersenstorm en ik herkende mij zelf erin. Zonder de term ‘ADHD’ of ‘ADD’ te gebruiken, maar wel goed dat de ‘storm in mijn geest’, de drukte die er vaak was en is besproken werd om grip en ondersteuning te krijgen. Mijn aandacht ging naar het zijmenu van de webstek waar men het hoofdstuk ‘Ook zo gevoelig?’ kon aanklikken. Overigens, geen verwijzing naar de stek van Philippine Bronkhorst met de dezelfde naam. Want, was er niet heel toevallig een verband van extra gevoelige mensen en de door de DSM-maffia ADD gekwalificeerde eigenzinnige uitzonderingen? Toen ik klikte op de menumogelijkheid aan de zijkant, was dat tevens een klik naar de herontdekking van mijzelf. Inmiddels had ik al wat informatie over psychiatrische fraude gelezen en over het DSM10 (De Stoornis Maatschappij) en omdat ik intelligent ben en zelfstandig kan nadenken en gelukkig ook wantrouwend (in dit geval een zegen) werd ik niet in de waanzin van de Ritalinmaffia gedreven en nam ik mijzelf serieus, mijzelf als Hoog Gevoelig Mens. Wat een geluk, kan ik nu achteraf zeggen. Anne-Marie van der Gouw was zo slecht nog niet met haar webstek. Er was ruimte voor kritiek en zelfacceptatie. Wij (de hersenstormers) zijn niet ziek, maar hebben een aantal bijzondere eigenschappen en kunnen de ‘normaalheid’ van de niet-hersenstormers relativeren. Zo had Anne-Marie het over Hardnekkig Aandachts Normaliteit (HAN) als stoornis bij de meeste mensen. Vermeldenswaard is ook dat Anne-Marie ook een knop aan de zijkant van haar stek had met de tekst: ‘Ook zo slim?’. Dus zij legde net zoals Elaine Aron (HSP-deskundige) verband met een bovengemiddelde intelligentie en gevoeligheid.

Wat ik al jaren wist is recent ook gepubliceerd: ADHD bestaat niet. Het duurde even, betrouwbare bronnen gaven dit feit al aan, maar gelukkig is nu bekend dat de ‘ziekte’ een verzinsel is. Hoe goed en integer en hoe relativerend Hersenstorm ook was, waardeer ik Anne-Marie dat zij deze webstek heeft opgeheven. Zie: http://hersenstorm.antenna.nl/

³ NAO. Staat voor Niet Anders Omschreven.

Beperkingen

Lees hierover de webpagina De Stoornis Maatschappij!

Versie 19 mei 2015 (19052015 XZA 003), herzien en aangevuld op 28 december 2018 en is verbeterd op 25 februari 2019, herzien, opgefrist en verbeterd op 15 maart 2019.

© Rudolf Veenendaal 2015-2019.

1

2

3

4 Obsessieve compulsieve stoornis wordt ook wel dwangneurose genoemd. Dwanghandelingen om angst te kunnen bezweren.

5 Restgroep verschijnselen die niet onder een ‘stoornis’ onder te brengen zijn, maar er wel bij kunnen horen.

6 Neuropathie. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neuropathie Bij mij is punt 5 van toepassing, namelijk beschadiging, door bijvoorbeeld een operatie of een trauma(wond).

7 Uitkeringssituatie. Men vond dat ik bij de SNWA moest werken in ruil voor mijn uitkering. Ik vind dat er een onvoorwaardelijk Basisinkomen ingevoerd moet worden.

8 Aandachtstekort. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb veel aandacht voor, interesse in heel veel verschijnselen om mij heen. Een beter woord is aandachtsspreiding of aandachtsveelheid. Of aandachtsverstrooiing. Het is wel misschien wat praktischer om keuzes te maken waar ik mijn aandacht op zal richten. Een tekort suggereert een gebrek en daar is geen sprake van in een wereld die mij overweldigt.

9 Begeleidster. Zeer gewiekst type vrouw die met haar vriendelijkheid mij op geraffineerde wijze richting Ritalin probeerde te begeleiden omdat ik ‘te weinig concentratie’ had, maar ook ‘te gevoelig’ was. Zij was in de veronderstelling dat de oorzaken van ‘afwijkingen’ een biologische oorsprong hebben, m.a.w.: het gaat om de ‘stofjes’ in de hersenen.

10DSM of DSM V. Collega Johan Wilgenbos heeft een geheel eigen DSM (VI JW) met meer dan 100 maatschappelijke stoornissen samengesteld. Hij vindt dat de ‘maatschappij’ (waarvoor ik geen eenduidige definitie heb) knettergek is en dan kan de drieletterige afkorting net zo goed staan voor De Stoornis Maatschappij.

De lijst met Aandoeningen is in PDF-vorm verkrijgbaar via rudolfveenendaal (at) antenna.nl .